APICS

Wat is het ?

APICS, het Antwerp Port Information and Control System, is een geïntegreerd geheel van haven gerelateerde processen dat het havenbedrijf en haar partners toelaat het scheepvaartverkeer van, naar en in de haven optimaal te plannen, te sturen en op te volgen. Met APICS beschikken alle coördinerende diensten over correcte en actuele gegevens voor de afhandeling van de verkeersstroom van zowel zeevaart als binnenvaart.

Tevens kunnen verschillende activiteiten en diensten gepland en besteld worden via APICS: sleepbootdiensten, beloodsing, plaatsaanvraag, bootmannen, meren en ontmeren, fendermannen, laddermannen en roergangers.

Hoe werkt het ?

De haven van Antwerpen is via APICS verbonden met verschillende externe, publieke en private partners. Door een rechtstreekse koppeling tussen het Centraal Brokersysteem (CBS) en de eigen operationele systemen is slechts één applicatie nodig voor uniforme communicatie. Dit veronderstelt gegevenstransparantie en bevordert een snelle en actuele informatiestroom.

De applicatie zet de meest moderne technieken in om de brug- en sluisplanning en de planning van verschillende dienstverleners (loodsen, sleepbedrijven, bootmannen, afvalophalers) op elkaar af te stemmen.

Met APICS blijft onze haven aan de top met een volledig geïntegreerde applicatie geïnstalleerd op een up-to-date infrastructuur voor het geheel van haven gerelateerde processen.  

Wat zijn de voordelen ?

  • Snelle captatie van  het gekozen  opvaart-regime door de klant: Estimated Time of Arrival (ETA), Gewenste Tijd Opvaren (GTO) of Gewenste Tijd Aankomst (GTA).  
  • Actueel en gedetailleerd overzicht van de status van de beloodsing. 
  • Real-time opvolging van de op- en afvaart van schepen.  
  • Efficiënt afstemmen van logistieke activiteiten op de scheepvaart planning.
  • Havenautoriteiten en havengemeenschap gebruiken dezelfde informatie waardoor er steeds een accurate opvolging mogelijk is. 

Wie kan het gebruiken?

Scheepsagenten en expediteurs, loods- en sleepbedrijven, scheepvaartpolitie en douane, medewerkers havenrechten, en andere logistieke spelers in de supply chain maken intensief gebruik van APCS. Bovendien is APICS hét instrument geworden van verkeersleiders, sluisleiders, dokmeesters en port state control, van havenkapiteins en medewerkers gevaarlijke goederen.

Enkele toepassingen

APICS beschikt over een enorme databank waarin informatie verzameld wordt over de afgelegde trajecten van zee- en binnenvaartschepen. Daarnaast heeft de tool enkele belangrijke toepassingen zoals het predictiemodel, de grafische kolkplanner en het planbord:

  • Het predictiemodel geeft verkeersleiding een indicatie van verwachte aankomst op de hoofdpassagepunten waardoor een vlotte en veilige doorvaart wordt gegarandeerd. Redundante tracking is beschikbaar vanaf Terneuzen wat het systeem zeer betrouwbaar maakt.
  • De grafische kolkplanner is een planningstool die de sluizencomplexen en schepen op schaal visualiseert waardoor de schutplanning accuraat en efficiënt verloopt. Dit resulteert in vlotter verkeer met een verhoogde veiligheid. 
  • Via een overzichtelijk planbord van APICS kan de verkeersleiding de sluisplanning bepalen

 

Hoe APCS gebruiken?

Wie APICS wil gebruiken heeft een PC met internetverbinding en een login account voor APCS nodig.
Op de startpagina van APCS kan men zich registreren via de link naar de eServices. Het volstaat dat de hoofdgebruiker zich registreert.