APCS e-Balie

Wat is het ?

e-Balie is een gebruiksvriendelijke en gratis webtoepassing waarin aangevers de terminal operator kunnen inlichten over toekomende cargo en de details van de uitklaring elektronisch kunnen doorgeven.

> Ga onmiddellijk naar de toepassing!

 

 WAARVOOR KAN U DE E-BALIE GEBRUIKEN?

 • e-Balie kan gebruikt worden voor de aanmelding van containers en rollend materieel bij de terminal operator.
 • Zowel uitvoeraangiften als transitaangiften ten uitvoer kunnen in e-Balie geregistreerd  worden. Het gebruik van e-Balie  heeft  het voordeel dat u  ook  de status van de goederen en de documenten via de track & trace functionaliteit kan opvragen.

Hoe werkt het ?

Via e-Balie meldt de gebruiker (expediteur, exporteur, verlader, ...) de komst van een lading aan de terminaloperator.

De te vermelden gegevens zijn het type document, kantoor van uitgang, MRN-nummer en containernummer / VIN-nummer. Optioneel kunnen een terminal en orderreferentie ingegeven worden.

De terminaloperator kan deze gegevens permanent opvragen. Andere gebruikers kunnen alleen de e-Balie-gegevens in detail opvragen en bewerken waarvan zij zelf eigenaar zijn.

 

Wat zijn de voordelen ?

e-Balie zorgt voor het efficiënter doorgeven van de aangiftedetails van de gebruiker naar de terminalbeheerder via elektronische weg.

Voor welke havens en terminals kan u de e-Balie gebruiken?

 

Het APCS werkt nauw samen met de andere Vlaamse havens en heeft e-Balie samen met de Haven van Zeebrugge ontwikkeld. Hierdoor kan één en dezelfde applicatie gebruikt worden voor beide havens.

U kan e-Balie gebruiken voor verschepingen via volgende terminals in Antwerpen:

 • Antwerp Euro Terminal (kaai 1333) – CONT + RORO (vooraanmelding van NCTS transit aangiften niet mogelijk)
 • PSA Noordzee terminal (kaai 913) – CONT
 • PSA Europa terminal (kaai 869) – CONT
 • Belgian New Fruit Wharf (BNFW kaai 190-220)  - CONT
 • PSA Churchill terminal (kaai 420) – CONT
 • MSC PSA European Terminal (kaai 1742) – CONT
 • NHS Churchill terminal (kaai 420) – CONT
 • MSC PSA European Terminal (kaai 730) - CONT
 • DPW Antwerp Gateway (kaai 1700) – CONT
 • IMT (kaai 242) – CONT
 • ICO Vrasene Terminal (kaai 1241) – RORO (vooraanmelding van NCTS transit aangiften niet mogelijk)
 • Euroports Container Terminal (kaai 524) - CONT 

En volgende terminals in Zeebrugge:

 • APMT Zeebrugge kaai 120 – CONT
 • ICO Zeebrugge kaaien 405, 501 en 521 – RORO
 • Wallenius Wilhelmsen Logistics kaai 530 – RORO

Wat heb je nodig ?

e-Balie werkt als webtoepassing op elke computer met Flash-player.

NOG EENVOUDIGER MET JE EIGEN SOFTWARE

De lijst van softwarebedrijven die hun douanetoepassing succesvol hebben verbonden met de e-Balie kan je hier vinden.

Tips voor een correct gebruik van de e-BalieDe e-Balie kan gebruikt worden voor de rapportering van alle types uitvoeraangiften en voor de vooraanmelding van NCTS transit aangiften.Er moeten GEEN papieren begeleidingsdocumenten meer afgegeven worden op de terminal van aanlevering. Zie lijst van aangesloten terminals hierboven.Registratie van de aangifte dient te gebeuren vóór verscheping.Voor aangiften in noodprocedure kan de e-Balie niet gebruikt worden. Een aangifte die op papier is begonnen moet op papier verder behandeld worden, de aangifte is immers niet elektronisch beschikbaar in het douanesysteem en onze elektronische rapportering aan douane zou dus een ‘aangifte onbekend’ melding als resultaat krijgen. Voor aangiften in noodprocedure moet je dus steeds een hardcopy document bij de douanebalie op kaai voorleggen.Het douanekantoor dat je moet rapporteren in de e-Balie toepassing kan je voor uitvoeraangiften terugvinden in vak 29 van de aangifte, kantoor van uitgang. Voor transitaangiften is dat in vak 53, kantoor van bestemming.Container nummers moeten steeds 11 karakters lang zijn. Voor shipper’s owned containers die niet met een standaard nummering werken moet je de ontbrekende karakters aanvullen met een / ( bv. ////123456/ ).

Wat kost het ?

Het Havenbedrijf neemt de kosten van ontwikkeling en exploitatie van de standaard functionaliteiten volledig voor haar rekening. 

Ook de berichtenkost voor het insturen van de gegevens via elektronische weg (via XML-bericht) én de aansluiting op het communicatienetwerk (d.m.v. een ondersteund standaardprotocol) worden gedragen door het Havenbedrijf.

Naast de gratis standaardfunctionaliteiten, bieden wij bedrijven ook de mogelijkheid aan om zich te abonneren op de ontvangst van statusmeldingen en douane-uitgangsbevestigingen per e-mail of XML. Dit is een betalende service.

ABONNEREN OP STATUSWIJZIGINGEN?

Vanaf 10 december 2015 krijgt elk bedrijf de mogelijkheid om automatisch op de hoogte gebracht te worden indien één van volgende statuswijzigingen plaatsvindt van door hem gemelde containers of ro/ro-lading:   

 • Aankomst van een container of voertuig op de terminal 
 • Vertrek van een container of voertuig op de terminal
 • Bevestiging douane uitgang uit de EU 

Je kan kiezen om deze statuswijzingen te ontvangen via e-mail of via een XML bericht. 

Dit is een betalende service die aan bedrijven wordt aangeboden op basis van een jaarabonnement. De tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal documenten dat een bedrijf gemiddeld maandelijks registreert in e-Balie:

Kostprijs jaarabonnementAantal documenten per maand
250 EUR/jaarMinder dan 100
500 EUR/jaar100 - 1000
1000 EUR/jaarMeer dan 1000

Iedereen start dus met een basisprijs van 250 EUR/jaar en APCS zal bijkomend factureren aan de bedrijven die het volume overschrijden. 

Een abonnement aanvragen kan per mail aan apcs@portofantwerp.com.

Vermeld in deze mail of je de statuswijziging via e-mail of XML wil ontvangen, met opgave van het gewenste e-mailadres. En vermeld welke statusmeldingen je wil ontvangen (de prijs blijft dezelfde ongeacht het aantal types meldingen die je wil ontvangen):

 • aankomst cargo op de terminal
 • vertrek cargo op de terminal
 • bevestiging douane uitgang uit de EU