Duurzaamheidsverslag 2017

Het Havenbedrijf Antwerpen, VOKA-Alfaport en Maatschappij Linkerscheldeoever lanceren voor de vierde keer een duurzaamheidsrapport. Het nieuwe duurzaamheidsverslag brengt de duurzame groei van de haven van Antwerpen in kaart. Dit jaar werkten we naast het rapport ook een website uit. Daarin illustreren we de gedane inspanningen.

Duurzaamheid is een dagelijkse zorg voor de haven van Antwerpen. Als motor van de Vlaamse economie is de haven met een kleine 150.000 werknemers een belangrijke werkgever. Meer dan 900 bedrijven in de haven creëren duurzame toegevoegde waarde voor hun klanten en stakeholders.  De havengemeenschap hanteert het evenwicht tussen Profit, Prosperity en Planet (de 3 p’s) als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze bewijzen zo dat economie en ecologie in harmonie met elkaar kunnen bestaan.