Extra containercapaciteit

De Vlaamse regering zet in op extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. Dit gebeurt om de economische ontwikkeling van Vlaanderen niet in het gedrang te brengen. De haven is immers de motor van de Vlaamse economie. Om de juiste locatie voor de bijkomende containercapaciteit te vinden, kiest de Vlaamse overheid voor het traject ‘complex project’. Hierbij worden verschillende alternatieven onderzocht, waarvan het Saeftinghedok er één van is. Bij het normaal doorlopen van de procedure zou de realisatie in 2019 starten.