Jaarverslag milieucoördinator 2015

Het rapport geeft een overzicht van de voortgang in 2015 inzake bedrijfsintern en havenbreed milieubeheer. Het geeft een beeld van de wijze waarop aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt en op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de milieubeleidsvisies van de haven.