Ons totaalpakket

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft je heel wat te bieden. Buiten de gebruikelijke vergoedingen, bieden we je ook een aantal interessante voordelen. Afhankelijk van je functie komen daar nog functiespecifieke vergoedingen en/of voordelen bij.

 Hieronder vind je een algemeen overzicht.

 • Je krijgt een marktconform loon waarbij we rekening houden met jouw persoonlijke werkervaring tot maximum 12 jaar.
 • Je krijgt een gratis hospitalisatieverzekering. Heb je een partner en/of kinderen? Dan kunnen zij tegen betaling ook aansluiten. Dit geldt voor elke medewerker met een contract van onbepaalde duur, bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst.
 • Elke middag krijg je een halfuurtje betaalde middagpauze.
 • Wij promoten milieuvriendelijke mobiliteitsvormen via volgende vergoedingen:

               - Als je gebruik maakt van je fiets krijg je 0,22 euro/km. 
               - Als je met het openbaar vervoer komt, betalen we je abonnement volledig terug.
               - Als je je eigen auto gebruikt, krijg je 0,11 euro/km.

Bovendien biedt het Havenbedrijf extra voordelen aan onze fietsers, en doet het inspanningen om meer medewerkers op de fiets te krijgen.

 • Per jaar dat je voltijds bij ons werkt, bouw je rechten op voor 24 vakantiedagen. Bovendien heb je recht op een extra vrije dag arbeidsduurverkorting per maand. Een deeltijdse medewerker krijgt daarvan een equivalent. Daarnaast worden er nog 5 bijkomende dagen per jaar toegekend. In plaats van deze 5 dagen op te nemen, kan je ze ook laten uitbetalen. 26 december, 2 januari en 11 juli worden bovendien ook als feestdag aanzien. 
 • Vanaf 45 jaar krijg je 1 extra vakantiedag. Vanaf 50 jaar komt daar nog eens een verlofdag bij. Van 60 tot en met 65 jaar krijg je jaarlijks telkens 1 bijkomende vakantiedag. Ben je 55 jaar of ouder en werk je in continudienst, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op 6 extra verlofdagen.
 • Per gewerkte dag krijg je een elektronische maaltijdcheque van 8 €. De eigen bijdrage is 1,09 € netto per cheque.
 • Onze invaliditeitsverzekering biedt je een aanvullende uitkering als je volledig of gedeeltelijk terugvalt op een vervangingsinkomen en dit na 3 maanden afwezigheid als gevolg van ziekte of ongeval. De bijdragen voor het extralegaal pensioen worden doorgestort. 
 • We voorzien voor jou aanvullend een interessant extralegaal pensioen bovenop je wettelijk pensioen. Het Havenbedrijf draagt de premielast volledig. Je hebt ook de mogelijkheid om je brutojaarloon een- of tweemaal als overlijdensdekking te kiezen.
 • Je vakantiegeld bedraagt 92% van de geïndexeerde basiswedde die verworven is op 1 maart van dat kalenderjaar.
 • Onze eindejaarstoelage bedraagt 100% van het brutomaandloon. De referteperiode loopt van 1 november van het vorige kalenderjaar tot 31 oktober van het lopende kalenderjaar.
 • Je ontvangt ecocheques ter waarde van 250 euro bij een volledige tewerkstelling voor de referteperiode van 1 januari tot en met 31 december van het vorige kalenderjaar.
 • Je krijgt jaarlijks sport-en cultuurcheques ter waarde van 100 euro bij een volledige tewerkstelling voor diezelfde referteperiode.
 • Je kan je dagelijkse arbeidstijd van 8 uren verschuiven in overeenstemming met je leidinggevende. Onze mogelijke opties zijn: 7u45 – 15u45, 8u00 – 16u00, 8u15 – 16u15, 8u30 – 16u30 en 9u00 – 17u00. 
 • Voor noodzakelijke en werkgerelateerde verplaatsingen tussen de verschillende locaties staan er dienstfietsen en dienstwagens voor je klaar.
 • Je kan kiezen voor een mobiele werkplek, die je dankzij de juiste ergonomische accessoires toelaat om overal comfortabel en efficiënt te werken. 
 • Medewerkers vanaf klasse 9 bieden wij een bedrijfswagen incl. tankkaart. 
 • Als lid van de personeelsvereniging Portplus krijg je de kans om deel te nemen aan uitstappen naar culturele, sportieve of ludieke evenementen zoals bijvoorbeeld de beklimming van de Col du Galibier, de Antwerp 10 Miles, de Hercules Trophy, toneelvoorstellingen ...  Bovendien krijg je kortingen in tal van winkels, pretparken, bioscopen enzovoort.

   

 • Op verschillende locaties kan je je strijk afgeven en enkele dagen later weer ophalen. Het kost je enkel een paar dienstencheques.
 • Medewerkers die minstens 50% van de tijd met de fiets naar het werk gaan, bieden wij een kwalitatieve bedrijfsfiets, inclusief fietsonderhoud en -pechverhelping.
 • Een overzicht van de loonbarema's per klasse vind je hier. Relevante werkervaring kan tot maximum 12 jaar gevalideerd worden.