Missie

Het Havenbedrijf Antwerpen definieert met zijn Ondernemingsplan 2014 – 2018 de nodige initiatieven die kunnen bijdragen tot het versterken van de concurrentiepositie van de haven van Antwerpen.

Bij het formuleren van dit Ondernemingsplan borduren we voort op de bouwstenen van het Totaalplan Concurrentiële haven en de afspraken rond de Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (GRUP).

Voor het Ondernemingsplan blijven de volgende uitgangspunten de basis vormen:

• de noodzaak om te denken in termen van aanvoerketens (supply chains)

• het inzicht dat de haven van Antwerpen een uniek platform is door het samenspel tussen industrie, logistiek en maritieme overslag. 

Dit platform is van wereldklasse door zijn schaal en door de rijkdom van zijn aanbod. De missie van het Havenbedrijf blijft onveranderd gefocust op het verzekeren van toegevoegde waarde van het platform Antwerpen. De haven heeft niet alleen een economisch belang maar levert de samenleving ook veel op.