Naar een bereikbare haven

We werken voortdurend aan een verbeterde en meer duurzame ontsluiting van de haven en willen de mobiliteit in en rond de haven verder optimaliseren. De haven groeit continu en het vraagt heel wat inspanningen om de verkeersstromen vlot te laten verlopen. Daarom werken we op drie vlakken aan een bereikbare haven: infrastructuur, duurzaamheid en efficiënt goederenvervoer.


Een verbeterde haveninfrastructuur zorgt voor efficiëntere verkeersstromen. Daarom zijn werken aan wegen, sluizen en bruggen in de haven absoluut nodig. Klik voor een overzicht en omleidingsplannen.

 


Met een duurzaam beleid rond woon-werkverkeer willen we minder auto's op de wegen in en rond de haven. Om dit te realiseren, zetten we in op verschillende initiatieven. 

 


We streven naar een efficiëntere organisatie van het goederenvervoer. We optimaliseren het vrachtverkeer op de weg en zetten in op een modal shift naar spoor en binnenvaart: meer vervoer via die transportmodi

Actuele verkeersstromen in de haven

 

Real-time info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron: Twitter)

Actuele rijtijden naar de haven

 

Actuele rijtijden van de haven