Antwerpse haven ziet veel potentieel in Afrikaans continent

Donderdag 20 10 2016

Afrika is een belangrijke handelspartner voor de Antwerpse haven. Het afgelopen jaar werd er 19 miljoen ton verhandeld tussen Afrika en Antwerpen. Togo, Nigeria en Zuid-Afrika zijn de nummers 1, 2 en 3 van West-Afrikaanse landen waarmee het meest intens handel wordt gedreven. De focus ligt daarbij vooral op de trafiek van vloeibaar massagoed, auto’s en containers. Het Afrikaanse continent is echter rijk aan natuurlijke grondstoffen zoals cacao, palmolie en rubber, die momenteel grotendeels via andere havens Europa bereiken. De uitdaging voor Antwerpen zit er in om ook voor deze groeiende goederenstromen een groter aandeel naar de Scheldehaven te halen. 


Netwerken

Dat was een van de voornaamste conclusies van Club Afric, het jaarlijkse netwerkevent in Antwerpen waar de handelsrelaties tussen beide regio’s verder versterkt en uitgebreid worden. Het evenement, dat dit jaar aan zijn derde editie toe was, vond deze week plaats op de Antwerpse Linkerscheldeoever en telde ruim 100 aanwezigen. Aan de hand van een aantal presentaties maakten verschillende sprekers duidelijk waar het groeipotentieel van Afrika zit en waar de Antwerpse haven de focus wil leggen. Naast het versterken van de handel met West-Afrika, moet er ook meer aandacht gaan naar Oost-Afrika, waar landen als Ethiopië, Kenia en Tanzania bronnen zijn van onder meer tabak, thee en meststoffen. 

In het najaar van 2017 plant de Antwerpse haven een missie naar Ivoorkust en staat er een havendag in Kameroen op het programma. Het potentieel van beide landen wordt dan ook nauwgezet opgevolgd. Bovendien leeft het idee om een ‘Club Africa goes abroad’ op te zetten door het event een keer om de vijf jaar in Afrika te organiseren. 

Investeren

Ook Port of Antwerp International (PAI), de investeringsdochter van het Antwerpse Havenbedrijf, richt zijn pijlen al enige tijd op Afrika. Begin deze maand maakte PAI, tijdens een missie onder leiding van Vlaams minister Ben Weyts, bekend dat het financieel zal bijdragen tot de ontwikkeling van een logistiek platform in de haven van San Pedro. De Belgische groep Sea-Invest neemt hierin het voortouw. De totaalkost van het project bedraagt 5,5 miljoen euro, waarvan 35% door PAI wordt gefinancierd. Het is meteen de eerste concrete investering van de Antwerpse haven in West-Afrika. Verwacht wordt dat het platform rond de zomerperiode van volgend jaar operationeel zal zijn.