Deurganckdock around the clock

Publication date: 
15 Feb 2017

Vrachtwagens die containers moeten laden of lossen aan het Deurganckdok, kunnen dit vanaf 20 maart ook ’s nachts doen. Containerterminals MSC PSA European Terminal (MPET) en DP World Antwerp Gateway, beide gelegen aan het Deurganckdok, verruimen namelijk de openingsuren van hun terminals zodat de aan- en afvoer van containers per truck op weekdagen de klok rond kan gebeuren. Met deze maatregel willen de terminaloperatoren de truckflow op hun containerterminal optimaliseren. Anderzijds hopen zij op deze manier ook een bijdrage te leveren aan de ontlasting van het Antwerpse en Wase wegennet tijdens de piekuren.

Dankzij de uitbreiding van hun dienstverlening zullen kaaien 1700 (Antwerp Gateway) en 1742 (MPET), de grootste containerterminals in de haven van Antwerpen, non stop geopend zijn van maandagmorgen 5.00 uur (Antwerp Gateway) en 5.30 uur (MPET) tot zaterdagmorgen 5.30 uur. Op dit moment is Antwerp Gateway elke werkdag open van 5.00 uur tot 21.30 uur, voor MPET is dit van 5.30 tot 21.30 uur.

Optimalisatie truckflows
Met deze verruiming willen de terminals hun capaciteit optimaliseren en de volumes meer spreiden. DP World Antwerp behandelt dagelijks zo’n 1700 trucks, MPET zo’n 2600. Een analyse wijst uit dat de behandelingstijd op beide terminals begint op te lopen vanaf 11.00 uur, met een absolute piektijd om 17.00 uur. Na 19.00 uur neemt het aantal trucks aanzienlijk af. Zich later op de dag aanmelden biedt dus een aanzienlijke tijdswinst. Door de aan- en aflevering ook ’s nachts mogelijk te maken, worden deze daluren verder uitgebreid.

Betere dienstverlening
Door de openingsuren te verruimen willen de containerterminals een betere dienstverlening aanbieden aan hun klanten. De truckmaatschappijen zelf zijn vragende partij voor een verruiming van de openingsuren. En ook een aantal verladers draagt het initiatief nu al een warm hart toe: “Als Van Moer Logistics is onze betrouwbaarheid en stiptheid tegenover onze klanten cruciaal. Wij zijn blij dat er structureel wordt nagedacht over oplossingen om buiten de congestie-uren onze klanten en magazijnen te bedienen. Wij steunen dit 100% en hopen op steun van alle stakeholders die aan het succes hiervan kunnen bijdragen”, zegt Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics.

Het initiatief voor de verruiming komt van de terminaloperatoren, samen met MSC, en wordt gedragen en ondersteund binnen de ruime havengemeenschap. Om van de 24/5-opening een succes te maken is het echter essentieel dat iedereen mee op de kar springt. De steun van de logistieke sector, door bijvoorbeeld de openingsuren van magazijnen zowel binnen als buiten de haven te verruimen, en de verladers is cruciaal. Er wordt ook gekeken naar de rederijen voor meer flexibiliteit. Bij MPET hanteert ook Medrepair (S11) de verruimde openingsuren (vanaf 1 april). Global Container Services, het empty depot van Antwerp Gateway, wacht voorlopig af, maar is al open vanaf 5 uur tot 21.30 uur Op Antwerp gateway wordt echter wel de blockstack (park 3 op kaai 1700) mee geopend, zodat trucks hier ook terecht kunnen voor lege containers.

Aangezien de douane en customs desk tijdens de nacht voorlopig niet aanwezig zullen zijn, is het van groot belang dat de nodige administratieve regelingen voor de containers, zoals de vooraanmelding en de vrijstelling, op voorhand in orde gebracht worden.

Ontlasting van het wegennet
Het initiatief kan tot slot een belangrijke bijdrage leveren voor de verbetering van de mobiliteit in en rond Antwerpen. Wanneer meer trucks ’s nachts zullen rijden, wordt het verkeer overdag immers ontlast. “De haven is deels verantwoordelijk voor de dagelijkse verkeerstromen die het wegennet tijdens de spitsuren gebruiken, maar we zoeken ook naar manieren om ons aandeel op deze momenten te verkleinen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Caroline Creve, Communication Manager MPET. GSM: +32 475 48 14 07 caroline.creve@globalpsa.com