Environmental Ship Index gaat ook CO2 prestaties waarderen

Publication date: 
03 Jul 2017

De Environmental Ship Index (ESI) waardeert sinds 1 juli 2017 ook prestaties op het gebied van CO2. Tot nu toe werden alleen milieuprestaties van schepen over de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx) gewogen. De index is daarmee het eerste duurzame keurmerk in de internationale scheepvaart dat de prestaties en meer in het bijzonder de vermindering op het gebied van CO2 meeneemt in de waardering.

De index maakt daarbij gebruik van historische gegevens die al in de index zijn opgenomen. De ESI vergelijkt het brandstofverbruik en de afgelegde zeemijlen van de afgelopen drie jaar (bijvoorbeeld 2013, 2014, 2015) met die van het daarop volgende jaar (2016). Is er relatief gezien minder brandstof verbruikt – oftewel efficiënter gevaren – dan is er ook minder CO2 uitgestoten. ESI heeft voor deze onorthodoxe werkwijze gekozen omdat het feitelijk zeer moeilijk is om de uitstoot van CO2 te meten.

ESI – in herinnering

ESI werd in 2011 gelanceerd om de uitstoot van schadelijke stoffen verder terug te dringen. Rederijen melden hun schepen aan voor deze index. Op basis van de ingevoerde gegevens van bijvoorbeeld brandstofverbruik en uitstoot, krijgt elk schip een score op de schaal van nul tot honderd (van uiterst vervuilend naar emissievrij). Zeeschepen met een score vanaf 31 punten krijgen in Antwerpen per aanloop een korting op het tonnenmaatrecht. Onderaan het persbericht vindt u een grafiek met daarin het aantal ESI-kortingen dat, sinds de invoering van de index, in Antwerpen werd uitgereikt.