Wie wint de eerste Sustainability Award van de Antwerpse haven?

Publication date: 
18 Okt 2016

Ook jouw stem telt!


Op 16 november maken we bekend wie de allereerste Sustainability Award van de Antwerpse havengemeenschap in de wacht sleept. De stemmen van de vakjury zijn geteld, maar we rekenen ook op jouw stem. Vanaf nu mag iedereen zijn of haar stem uitbrengen, en zo mee beslissen wie die felbegeerde duurzame Award mee naar huis mag nemen.

Duurzame koploper
De duurzaamheidsaward is een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en VOKA-Alfaport. Sinds 2011 zijn zij de stuwende kracht achter het tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag van de Antwerpse havengemeenschap. Rode draad doorheen dat verslag is de ambitie die de Antwerpse haven koestert om koploper te blijven in het creëren van duurzame toegevoegde waarde. Die ambitie wordt vanaf dit jaar nog duidelijker in de verf gezet met de tweejaarlijkse uitreiking van een duurzaamheidsaward.

Op de oproep tot kandidaatstelling voor de award, die voor de zomervakantie werd gelanceerd, reageerden in totaal 20 bedrijven en organisaties. De 7-koppige jury, onder leiding van havenschepen Marc Van Peel en de provinciegouverneurs van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, koos hieruit 4 laureaten. Deze 4 kandidaten maakten elk een kort filmpje waarin ze hun project voorstellen.

Vier laureaten
Boost Ambition to a social Future – BASF Antwerpen
Dat duurzaamheid meer is dan enkel milieu wordt mooi weerspiegeld in het door BASF ingediende project ‘Boost Ambition to a social Future’. De jury vond dit project, waarbij ‘people’ centraal staan en dat sociale ongelijkheden in een stad zoals Antwerpen mee aanpakt, zeer verfrissend. BASF Antwerpen probeert binnen dit project in samenwerking met SD Worx, Karel de Grote Hogeschool en het stadsbestuur Antwerpen de stap naar het hoger onderwijs voor de zogenaamde ‘pioniersstudenten’ te verkleinen. 
Dat zijn studenten die als eerste binnen hun familie verder studeren en thuis niemand hebben met hetzelfde referentiekader. Cijfers tonen aan dat deze groep minder snel z’n weg vindt naar hogere studies en sneller afhaakt indien ze wel beginnen. Veel studenten met een andere etnisch-culturele achtergrond behoren tot deze groep pioniersstudenten. 

1 warmtenet = 50 windturbines – Ecluse

Ook bij dit project wordt er ingezet op het verhogen van de energie-efficiëntie, in functie van het behalen van de klimaatdoelstellingen. Door samenwerking tussen verschillende bedrijven wordt er bij het project ECLUSE naar gestreefd om de huidige energievoorziening van meerdere grootschalige chemische bedrijven op basis van aardgas te vervangen door een warmtenet. De energie voor het warmtenet wordt geproduceerd in de waste-to-energy installaties van INDAVER en haar joint-venture SLECO, waarbij 6 verbrandingsinstallaties stoom produceren voor een maximaal vermogen van ca. 250 MW. De jury vond met name de samenwerking tussen meerdere bedrijven om de klimaatproblematiek aan te pakken een voorbeeld van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de Antwerpse haven worden ingevuld.

Cradle to Cradle – Gyproc
Spaarzaam omgaan met grondstoffen is ook bij bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Het Cradle to Cradle project van Gyproc, waarbij de producent streeft naar de productie van gipskartonplaten die 100% recycleerbaar zijn, is een van de pioniers in de circulaire economie, ook op internationaal niveau. De jury waardeerde in het bijzonder het feit dat Gyproc binnen dit project inzet op de verduurzaming van de volledige logistieke keten: niet enkel inzameling en transport, maar ook gezondheid bij installatie en gebruik zijn belangrijke aandachtspunten voor het bedrijf.

Industrial Heat Transformer: Upgrading waste heat to process heat – Qpinch
Een belangrijk aspect bij het behalen van de klimaatdoelstellingen is het verminderen van het energieverbruik door onder meer het verhogen van de energie-efficiëntie. In de haven gaat nog veel energie verloren in de vorm van restwarmte. Er zijn reeds diverse haalbaarheidsstudies gedaan naar de mogelijkheden om deze restwarmte te recupereren. Het project van Qpinch heeft op pilot-schaal aangetoond dat deze recuperatie nu ook duidelijk haalbaar is, waarna het op grotere schaal kan uitgerold worden. De jury is ervan overtuigd dat deze innovatie baanbrekend kan zijn en een belangrijke bijdrage kan leveren voor het verbeteren van de energie-efficiëntie in een industriële omgeving.

Zo kan je stemmen!
Wil je graag jouw stem uitbrengen op een van deze vier laureaten, stem dan hier dan tussen 18 oktober en 11 november. Op die pagina kan je eerst de vier filmpjes bekijken, en vervolgens je stem geven aan het project dat volgens jou de award het meest verdient. Je kan je stem maar een keer uitbrengen. Het is dus niet mogelijk om voor meerdere kandidaten te stemmen, of meerdere keren voor dezelfde kandidaat.

 Als je deelneemt, maak ook jij kans om te winnen. Na het afsluiten van de stemming zal een onschuldige hand 20 speldozen van het ongemeen spannende gezelschapsspel Zeereuzen (winkelwaarde 49,90 euro) verloten onder de deelnemers aan de stemming.