Propere lucht

Een twintigtal meetposten monitoren de luchtkwaliteit in de haven. Sinds enkele jaren blijven de concentratiehoeveelheden onder de EU standaarden dankzij diverse inspanningen van de industrie en inspanningen op de weg en het water. Om deze positieve trend verder te zetten, sporen we via een vrijwillige vergroeningscampagne bedrijven en werknemers aan om over te stappen naar groenere vrachtwagens en personenwagens. Want een duurzame haven met propere lucht daar is iedereen bij gebaat.

Wat is vrijwillige vergroening?

Het Havenbedrijf start samen met Voka-Alfaport en MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever) een campagne over propere lucht voor het wegverkeer. Ondernemers, omwonenden en werknemers willen we zo aanzetten om mee na te denken over hoe zij kunnen bijdragen aan een propere lucht. Dat kan onder andere door zowel vrachtwagens als personenwagens te vergroenen. Bijkomend zal er ook een onderzoek gevoerd worden naar het milieuvriendelijk karakter van voertuigen.

 

      

 

 

 

Hoe kan jij vergroenen? Enkele concrete tips!

Als werknemer 

 • Binnenkort aan een nieuwe of tweedehandswagen toe? Check zeker of hij milieuvriendelijk is.  

Hoe vervuilend een wagen is hangt af van de euronorm, een Europese milieustandaard. Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw voertuig vervuilt. Vanaf 1 februari 2017 maakt de hele Antwerpse binnenstand en een gedeelte van Linkeroever deel uit van een Lage-Emissiezone (of LEZ). De meest vervuilende auto's mogen de stad dan niet meer in. Meer info over de lage emissiezone van de stad.

 • Al eens aan een alternatief en meer duurzaam vervoersmiddel gedacht? Ontdek alle mogelijkheden op onze pagina over duurzaam woon-werkverkeer.

 

Als werkgever

De vergroening van de haven doet het Havenbedrijf en haar partners niet alleen: verschillende bedrijven in de haven treden op als ambassadeurs.

Wil jouw bedrijf ook het belang van een properdere lucht uitdragen? De communicatietoolbox bevat posters en flyers om al je werknemers te informeren over deze campagne.

Bestel nu de gratis communicatietoolbox voor bedrijven 

Draagt jouw bedrijf al actief mee aan een gezondere luchtkwaliteit? Geef ons dan informatie door over het project en wie weet zetten we ook jouw onderneming in de kijker op onze website!

Word ambassadeur van een verbeterde luchtkwaliteit 

 

Inspiratie nodig? We zetten graag enkele bedrijven die al inspanningen doen in de kijker!

 
In 2014 opende het eerste LNG/CNG station in België op de site van ADPO. Op dit station tanken nu al 14 LNG trucks van ADPO en 35 bedrijfsvoertuigen. Ook voor het grote publiek is het station toegankelijk. Hierdoor kan er tot 80% reductie van fijn stof en NOX en tot 30% minder CO2 uitstoot. Meer info  Het transportbedrijf verhuisde naar een locatie in het havengebied en kon zo de transporten optimaliseren en het aantal lege kilometers beperken. Verder voorziet het bedrijf in een zuinig en hybride wagenpark en werd de vloot versneld vernieuwd naar euronorm 6.  Meer info 
 
Van Moer Logistics verving haar volledige vrachtwagenvloot naar euronorm 6 en het merendeel van de vorkliften zijn elektrisch. Van Moer zorgde er mee voor dat partner Umicore alle containers via binnenvaart verscheept. Daardoor is er geen wegcongestie en is de CO2-uitstoot drastisch verminderd. Meer info  

 

Welke andere initiatieven nemen we?

Het Havenbedrijf Antwerpen stimuleert alle betrokken logistieke spelers, zowel op het land als in het water, om mee te werken aan een gezondere luchtkwaliteit.  

Op het land

 • Dankzij een steunprogramma vergroenen meer bedrijven hun havenwerktuigen Lees meer
 • De (vracht-)autovloot van het Havenbedrijf voldoet aan de LEZ-normen en dieselgedreven poolwagens worden vervangen door benzine-hybride wagens Lees meer

Op het water

 • Bouw van een LNG bunkerstation (LNG en CNG) voor binnenvaart en (vracht)wagens Lees meer
 • Antwerpen maakt deel uit van de SECA zone (Sulphur Emission Control Areas) waardoor schepen aan strengere zwavelrechtgeving moeten voldoen
 • Ondersteuning van het Noordzee-gebied als NECA (Nitrogen Emission Control Area)zone samen met grote Noord-West Europese havens. Vanaf 2021 zullen er strengere stikstoemissienormen voor zeeschepen gelden Lees meer
 • Korting op havenrechten voor schepen met een milieuvriendelijke aandrijving waardoor het aantal aanlopen van groene schepen jaar na jaar stijgt Lees meer
 • Ontgassingsverbod op stoffen die hinder veroorzaken en via een steunprogramma wordt de bestaande ontgassingsinfrastructuur verbeterd. Een netwerk van INoses monitort vanaf eind 2017 de luchtkwaliteit. Lees meer
 • Verdere uitbouw walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart en een generatorverbod op plaatsen met walstroom Lees meer
 • Proactief beleid voor de uitbouw van walstroomvoorzieningen voor de zeevaart. Zo werd het Deurganckdok bij aanleg reeds 'walstroom'-klaar gemaakt
 • Investeren van 2 miljoen euro (samen met partners) in duurzame schepen in het kader van CLINSH (Clean Inland SHipping) Lees meer
 • Vergroening van de sleep- en baggerboten van het Havenbedrijf 

Vragen?

Mail ons