Over het Havenbedrijf Antwerpen

De 1.584 medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. Zij zetten zich in voor het goed functioneren van de haven en werken samen aan een duurzame toekomst voor de Antwerpse haven, zodat zij een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen.

De functies en verantwoordelijkheden daartoe zijn binnen het Havenbedrijf zeer uiteenlopend. Zo beheert en onderhoudt het Havenbedrijf Antwerpen de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie in binnen- en buitenland. Een overzicht van de verschillende diensten binnen het Antwerpse Havenbedrijf kun je vinden in dit organogram.

Om de concurrentiekracht van de Antwerpse haven te versterken, is in 1997 het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als autonoom gemeentebedrijf opgericht. Voor die tijd werd het rechtstreeks bestuurd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad van de stad Antwerpen. Sedertdien beschikt het Havenbedrijf over een eigen besluitvorming en een personeelsbeleid buiten de stad om. Op 1 januari 2016 werd het omgevormd tot een NV van publiek recht, genaamd "Havenbedrijf Antwerpen". Op deze manier kan het flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt. De enige aandeelhouder van het Havenbedrijf is de stad Antwerpen. Havenschepen Marc Van Peel is de voorzitter van de raad van bestuur. Vanaf 1 januari 2017 is Jacques Vandermeiren CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

Wil jij graag samen met de enthousiaste collega’s van het Havenbedrijf meewerken aan het succesverhaal van de Antwerpse haven? Neem dan een kijkje bij onze vacatures.