Watermobiliteit - duurzaam vervoer over de Schelde en in de haven

Het Havenbedrijf zet in op duurzaam vervoer via het water. Met de waterbus kiest het Havenbedrijf voluit voor mobiliteit over het water. Het inzetten van veerdiensten zorgt voor een permanent vervoersalternatief.

Waterbus vaart vanaf juli over de Schelde

Antwerpen heeft vanaf 1 juli een nieuw openbaar vervoermiddel: de waterbus. In juli, de eerste maand, testen we de dienstregeling uit. Onvoorziene omstandigheden blijven dan ook mogelijk.  Dankzij deze testperiode kan de waterbus vanaf augustus een optimale dienstverlening aanbieden.

Bedankt voor uw geduld en medewerking. Vanaf augustus werkt de waterbus met een vast vaarschema en ticketsysteem.

Traject

De eerste vaarroute gaat van Hemiksem, via Kruibeke naar het Steenplein in Antwerpen (ponton Van Dijck). 

In combinatie met de bestaande veerdiensten tussen Hoboken-Kruibeke en Bazel-Hemiksem en de nieuwe overzet tussen Steenplein en Linkeroever kunnen passagiers zich via 6 vertrekpunten eenvoudiger verplaatsen over de Schelde.

Maand juli is volzet

Indien u een ticket heeft gereserveerd, kan u het vaarschema raadplegen om te weten wanneer u de waterbus juist kunt nemen. Breng je bevestigingsmail (print of smartphone) mee als bewijs.

Alle testvaarten voor juli zijn volzet.
Reserveren voor juli is dus niet meer mogelijk.
Vanaf augustus kan iedereen zonder reservatie gebruikmaken van de waterbus.
Vanaf eind juli vindt u het vaarschema en de tarieven op de website.

Wij hopen u in de toekomst te mogen verwelkomen op de waterbus.

Volwaardig alternatief woon-werkverkeer vanaf augustus

Vanaf 1 augustus zal de waterbus als een volwaardig alternatief dienen voor het woon-werkverkeer met een afvaart elk uur. Vanaf oktober elk half uur. Op termijn zal de waterbus uitbreiden naar andere stopplaatsen en vaarwegen, o.a. richting haven. 

Vragen over de waterbus?
info@dewaterbus.be

  

“Een goed werkende Waterbus moet mensen kunnen overtuigen om hun wagen thuis te laten. De Schelde is immers een onbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we nu, in een fase van ingrijpende werken, optimaal moeten inzetten.

Havenschepen Marc Van Peel


Veerdienst Kanaaldok (Lillobrug)

Opnieuw veer over het Kanaaldok

Van 19 juni tot 29 oktober 2017 legt het Havenbedrijf Antwerpen opnieuw een gratis veer in over het Kanaaldok. De verbinding tussen de beide oevers van het Kanaaldok moet bijdragen aan een veilig woon-werkverkeer. Maar ook de recreatieve fietser kan gebruik maken van de dienst.

De steigers van het veer bevinden zich onder de Lillobrug, voorzien van een duidelijke bewegwijzering. De gratis veerdienst is 7/7 beschikbaar en zal tijdens deze periode de Lillobrug vervangen.

Vaarschema:

  • Weekdagen: vaste dienstverlening van 05.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur;
  • Weekdagen: tussen 09.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 23.00 uur op afroep (T: +32 (0)476 57 28 29);
  • Weekend en feestdagen: tussen 05.00 en 23.00 uur steeds op afroep (T: +32 (0)476 57 28 29).

Bekijk het volledige vaarschema

Opgelet, het veer vaart niet uit bij mist.

Groot enthousiasme over proefproject in 2016

In het najaar van 2016 was de Lillobrug zes weken buiten dienst wegens herstellingswerken. De veerdienst die toen tijdelijk werd ingelegd, kende een groot succes. Ruim 2000 fietsers maakten er gebruik van. Er volgde een positieve evaluatie. De actuele wegenwerken in en rond het havengebied en de nood aan een uitgebreid proefproject, vormden voor het Havenbedrijf de aanleiding om opnieuw een veer te laten uitvaren over het Kanaaldok.

 

  

Als blijkt dat voldoende passagiers gebruik maken van het veer, denken we aan een permanent fietsveer boven de Tijsmanstunnel. Wie in de haven werkt, krijgt met dit veer tijdens de zomer een betrouwbaar alternatief om naar het werk te gaan. Het is één van de inspanningen die bijdragen tot een duurzame mobiliteitsoplossing in de haven. 

Voor dit project reserveren we 325.000 euro. Al zal de exacte kostprijs afhankelijk zijn van het totale aantal vaaruren van het veer.

Havenschepen Marc Van Peel

De realisatie van het veer kon deels gebeuren dankzij Europese subsidies van het CIVITAS PORTIS-project. 

In tegenstelling tot het proefproject vorig jaar zal het veer nu langer beschikbaar blijven voor passagiers. De veerdienst biedt nog een oplossing voor de toegenomen verkeersdruk in de haven ten gevolge van noodzakelijke maar hinderlijke werken.

 

Vragen?
veerdienstlillobrug@portofantwerp.com

 

 

 

 

Veerdienst 'Sint-Anna' (tussen Linker- en Rechteroever)

Vanaf 1 juli gratis veerdienst ‘Sint-Anna’ tussen linker- en rechteroever in Antwerpen

Veerdienst Sint-Anna

Vanaf 1 juli 2017 verbindt een gratis veer de Antwerpse linker- en rechteroever. Het veer moet zorgen voor een veilig en comfortabel woon-werkverkeer tijdens onderhouds- en renovatiewerken aan de Sint-Annatunnel, beter bekend als de Voetgangerstunnel.

De gratis veerdienst vaart op Linkeroever ter hoogte van het Frederik Van Eedenplein naar het Steen.

Voetgangers, fietsers (geen bromfietsen) en rolstoelgebruikers (onder begeleiding) kunnen gebruik maken van het veer.

 Voor vragen of informatie over het St Annaveer:  http://www.welkombijvloot.be/contactformulier

 

Vaarschema:

  • Weekdagen: van 07.15 tot 18.45 uur met een onderbreking van dertig minuten tussen 13.00 en 13.30 uur. De laatste afvaart vertrekt op linkeroever om 18.25 uur en op rechteroever om 18.35 uur;
  • Weekend en feestdagen: van 10.15 tot 21.45 uur met een onderbreking van dertig minuten tussen 13.00 en 13.30 uur. In het weekend en op feestdagen vertrekt de laatste afvaart op linkeroever om 21.25 uur en op rechteroever om 21.35 uur.

 

 

 

  

De overzetboot tussen linker- en rechteroever vaart na 58 jaar weer uit. Antwerpenaars kunnen vóór de werken aan de voetgangerstunnel starten al genieten van vervoer over het water. We maakten bij het Havenbedrijf mensen vrij om deze veerdienst mee te bemannen en betalen daarnaast ook de operationele kost om het veer tijdens de zomermaanden te laten uitvaren.

Havenschepen Marc Van Peel