Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven

Bekijk de interactieve wegenwerkenkaart op groter formaat (nieuw venster)

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet


 

Project: aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Elia ihkv Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Periode:

 • Va. 11 maart 2017: start BASF (plaatsen voetgangersbrug over de Scheldelaan, afgerond), na plaatsen brug start Elia aanleg hoogspanningskabel (va. 13 maart);
 • April 2017: werken AWV;
 • Va. 20 augustus 2017: start laatste fase, einde voorzien eind juni 2018.

Werfzone: Scheldelaan richting Nederland tussen Berendrechtsluis en Lillo.

Omleiding: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk maar kan slechts in 1 rijrichting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat naar de andere richting (Nederland) moet, volgt de omleiding via de R2 en de A12.

Meer info over de werken

Deze werken hebben een grote impact op de bereikbaarheid van de haven. Hieronder een overzicht van de bereikbaarheid van de verschillende zones in de haven:

HAVEN 603 - 999 (oneven nummers, blauwe zone op de kaart)

- Verkeer voor de noordelijke zone van de haven, havennummers 603–999 (oneven nummers) rijdt best via het complex Zandvliet (afrit 11 op A12). 

HAVEN 602 - 772 (even nummers, paarse zone op de kaart) 

- Verkeer voor de noordelijke zone van de haven, havennummers 602–772 (even nummers) rijdt best via het complex Stabroek (afrit 13 op A12). 

HAVEN 427 - 601 (oneven nummers, groene zone op de kaart)

- Verkeer voor de midden-zone van de haven, havennummers 427–601 (oneven nummers) rijdt best via het complex Lillo (afrit 12 op R2).

HAVEN 428 - 600 (even nummers, gele zone op de kaart) 

- Verkeer voor de midden-zone van de haven, havennummers 428–600 (even nummers) rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1/B2 (afrit 13 op R2).

HAVEN 47 - 426 (roze zone op de kaart)

- Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven, havennummers 47–426 vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de ring) en rijdt best via complex Ekeren (afrit 16 op A12).

De dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen bieden de laatste informatie rekening houdend met actuele verkeersstromen, permanent gemonitord door het Vlaams Verkeerscentrum.

Bekijk de havenkaart met bereikbaarheid van de verschillende zones

Naar het overzicht

Renovatie- en rioleringswerken Kastelweg 

Project: renovatie- en rioleringswerken Kastelweg in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen. In plaats van de huidige kasseibaan komt er een asfaltweg met vrij liggend fietspad.

Periode: start 24 april 2017 tot maart 2018

Omleiding: geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastelweg. De plaatselijke bedrijven zullen via omleidingen langs de Zwarte weg of de Scheldelaan bereikbaar zijn. 

Meer info over de werken en omleidingsplan

 Naar het overzicht

Werken Waaslandhaven-Noord (R2)


Project: 

aanleg Hollands complex met twee viertakskruispunten, parallelle op- en afritten (R2) en een brug over de R2. Doel is de bestaande rotonde te optimaliseren om de stijging van het verkeer aan te kunnen. Dit is nodig aangezien de drukke rotonde o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de Kieldrechtsluis met elkaar verbindt.

Periode: 19 april 2017 (start nutswerken) - 1 september 2018

Werken zullen gebeuren in 6 fasen om verkeershinder tot minimum te beperken.

Omleiding: vanaf 5 maart 2018 start fase 3 met het verbeteren van het wegennet aan de kant van de St-Antoniusweg. De bestaande wegeninfrastructuur wordt opgebroken en opgehoogd, en de nieuwe wegen worden aangelegd. Het verkeer zal vanaf 1 maart ernstige hinder ondervinden: 

 • Oudedijk (thv rotonde St.-Jansweg) afgesloten voor het verkeer vanuit Waaslandhaven-Zuid, ook de bruggen 1 en 2 worden afgesloten.
 • Verkeer van Waaslandhaven-Zuid naar de St.-Antoniusweg moet omrijden via de Ketenislaan.
 • Verkeer van afrit Waaslandhaven-Noord (R2 richting Beveren) naar de Keteldijk moet omrijden via een tijdelijke bypass Ploegweg naar de Oudedijk.
 • Verkeer van de St.-Antoniusweg/Molenweg richting de oprit Waaslandhaven-Noord moet omrijden via de tijdelijke bypass Ploegweg naar de Oudedijk.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) 


Project: grondige onderhoudswerken door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), ter vernieuwing van het wegdek.

Werfzone: tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111).

Periode: 2e fase start 19 februari - 30 april 2018.

 • Fase 1: vernieuwen wegdek rijrichting Antwerpen = afgerond (oktober-november 2017);
 • Fase 2: voorjaar 2018 rijrichting Berendrecht.

Omleiding: verkeer blijft steeds mogelijk in beide richtingen langs de kant richting Antwerpen en via de Antwerpsebaan naar de Noorderlaan (N180). Ter hoogte van de spoorweg aan de brandweerpost Berendrecht is de Kruisweg/Antwerpsebaan volledig afgesloten. Er zal hier een doorsteek voorzien worden zodat het verkeer richting Berendrecht kan keren en de omleiding kan volgen via de Antwerpsebaan.

Het kruispunt van de Antwerpsebaan (N180) met de Stabroeksebaan (N111) blijft tijdens fase 2 steeds open en de bedrijven in de werfzone blijven steeds bereikbaar.

Download meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg doorsteek Straatsburgdok - Noordkaai en Groenendaallaan 


Doorsteek Straatsburgdok-Noordkaai & Groenendaallaan

Project: 

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Havenbedrijf Antwerpen leggen een straat met fietspad aan tussen de Straatsburgdok-Noordkaai en het kruispunt van de Groenendaallaan met de Vosseschijnstraat. Deze extra doorsteek moet het verkeer beter spreiden.

Periode: november 2017 - maart 2018.

Omleiding: hinder is beperkt, Straatsburgdok-Noordkaai wordt tijdens de werken tijdelijk enkel richting.

Download het omleidingsplan

Naar het overzicht

Vervanging brug van den Azijn Deurne/Merksem (N130)

Project: vervanging van de brug van den Azijn (gelegen in de N130 over het Albertkanaal) in Deurne/Merksem (Antwerpen) door een nieuwe metalen boogbrug. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’, op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt.

Het huidige 2x1 rijstrokenprofiel blijft behouden en aan beide kanten van de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden en voetpaden.

Periode:  3 juli 2017 - 31 maart 2018.

Impact: brug is volledig afgesloten voor alle vervoer.

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Noorderlijn project (Brabo 2) 

  

Project: noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar maken met de tram en heraanleg van een aantal belangrijke verkeersassen in de stad met aandacht voor een verbeterd gebruik en veiligheid voor andere weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten.

De werken aan de Noorderlijn gebeuren op 3 plaatsen in de stad: de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan. Het verkeer in de Antwerpse haven zal het meeste effect ondervinden van het deel Noorderlaan.

Periode werken Noorderlijn: maart 2016 - juli 2019

Meer over het Noorderlijn project

Bekijk een actueel overzicht van de werken

Download bereikbaarheidsfiches van de werken 

 

 Naar het overzicht

Heraanleg Noorderlaan

  

Project: volledige heraanleg Noorderlaan met nieuwe, 2 kilometer lange, tramverbinding van aan het kruispunt met de Groenendaallaan tot vlak voor het kruispunt met de Ekersesteenweg. Ter hoogte van het knooppunt A12-Noorderlaan komt een Park & Ride voor 250 auto's. Voor het bestemmingsvervoer van bedrijven aan de westzijde van de Noorderlaan komt een parallelweg.

Periode: januari 2016 - april 2018

Bekijk de plannen en status van de werken Noorderlaan

Naar het overzicht

Heraanleg Noorderleien: knip Leien - Havenverkeer: VERMIJD AFRIT MERKSEM


 

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking en een nieuwe autotunnel.

Impact op verkeer in de haven: De werf in het stadscentrum zal een impact hebben op het verkeer van en naar de haven. Omdat doorgaand verkeer niet mogelijk is, valt bijkomend verkeer te verwachten op de alternatieve routes, zoals Ring en Singel. Dat zal voor een extra belasting op het Knooppunt Merksem zorgen. Het havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Periode werken Leien: 5 juni 2017 - december 2018.

Periode werken Fr. Rooseveltplaats:  5 juni 2017 - juni 2019. De werken zijn opgedeeld in 4 fases of kwadranten om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te hinderen. 

Omleiding voor havenverkeer:

 • HAVEN 47 - 426 (roos op kaart): Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de Ring) en rijdt best via Ekeren (afrit 16 op A12).
 • HAVEN 427 - 601 (groen op kaart): Verkeer voor de midden-zone van de haven rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1-B2 (afrit 13 op R2) of Lillo (afrit 12 op R2).
 • HAVEN 602 - 999 (blauw op kaart): Verkeer voor de noordelijke zone van de haven rijdt best via complex Stabroek (afrit 13 op A12) voor de even nummers en via complex Zandvliet (afrit 11 op A12) voor de oneven nummers.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

Meer info over de werken aan de Leien

 Naar het overzicht

Ijzerlaanbrug definitief afgesloten voor autoverkeer: 2e fase project Ijzerlaan


  

Project: aanleg nieuwe rijweg aan de zuidkant van de Ijzerlaan en vervangen Ijzerlaanbrug door nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel en zal na de werken naadloos aansluiten op de Slachthuislaan, wat voor een betere verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel zal zorgen.

Periode: 28 november 2016 - juni 2018

Omleiding:  personen- en vrachtvervoer kan de aanbevolen route via de Groenendaallaan-Noorderlaan volgen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug.

Bekijk het omleidingsplan

Meer info over de heraanleg van de Ijzerlaan

Naar het overzicht

Aanleg tramlijn in Mexicostraat (Kattendijkdok-Oostkaai)

bereikbaarheid cadixwijk aanleg tramsporen kattendijkdok-oostkaai mexicostraat

Project: aanleg nieuwe riolering in Mexicostraat in westelijke rijhelft, volledig herstel van één rijhelft en aanleg tramlijn.

Periode: januari - november 2018 

Omleiding: verkeer moet over 1 baanvak op oostelijke rijweg gedurende de werken. Eerste fase (januari - maart):

 • 15 januari - juni: aanleg tramlijn Kattendijkdok-Oostkaai met werfzone van de August Michielsstraat tot en met de Indiëstraat. Voet- en fietspad blijven steeds toegankelijk. Tijdens de werken is de Indiëstraat afgesloten. De Cadixwijk in rijden doe je via de Madrasstraat of de August Michielsstraat. 
 • 29 januari - 31 maart: aanleg nieuwe riolering Mexicostraat (westelijke rijweghelft) incusief volledig herstel van één rijweghelft. Vanaf kruispunt Straatsburgbrug/Siberiastraat tot Mexicobruggen moet het verkeer over 1 rijvak in elke richting.

Download het bereikbaarheidsplan

 Naar het overzicht

Heraanleg van het kruispunt Mexicostraat-Straatsburgdok


Project:
de heraanleg van het kruispunt is nodig om de terminus eindhalte van de tram (lijn van het Eilandje via Kattendijkdok-Oostkaai en Mexicostraat naar het nieuwe Havenhuis ihkv Noorderlijn) aan te leggen op het terrein tussen de Merantistraat en de Straatsburgbrug. 

Periode: 19 februari - september 2018 

Impact: verkeer is steeds mogelijk maar verkeer Straatsburgbrug moet over verminderd aantal rijstroken (2 ipv 4).

Uitvoering werken gebeurt in 4 fases. De voorbereidende werken zijn gebeurd en op 19 maart start de eerste fase van de werken. Vanaf dan neemt de aannemer ter hoogte van de toekomstige keerlus de rijbaan richting Siberiabrug in als werfzone. Verkeer blijft steeds mogelijk.

 • Richting Siberiabrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.
 • Richting Straatsburgbrug is er een afslagstrook naar de Mexicostraat voorzien en een rijstrook voor doorgaand verkeer.
 • Het is niet meer mogelijk om vanaf de Siberiastraat linksaf te slaan naar de Merantistraat.
 • De beweging vanuit de Mexicostraat richting Merantistraat is steeds mogelijk.

Download het bereikbaarheidsplan met nieuwe verkeerssituatie

Naar het overzicht

Wegenwerken in omgeving Royerssluis in functie van veiliger fietsverkeer


omleiding wegvervoer Royerssluis buiten dienst

Project:

Havenbedrijf Antwerpen start 15 februari met werkzaamheden om de omgeving ter hoogte van de Royerssluis te verbeteren in functie van veiliger fietsverkeer.

Er komen nieuwe asfaltlagen en markeringen en er wordt een verbinding aangelegd tussen de Lefebvrebrug en de Letlandstraat. Het kruispunt van de Lefebvrebrug met de Siberiastraat wordt uitgerust met bijkomende verkeerslichten voor fietsers om de oversteek veiliger te maken.

De geplande werkzaamheden hebben een impact op de werking van de Royerssluis.

Periode: Royerssluis wordt gedurende twee maanden uit dienst genomen voor het scheepvaartverkeer.

Impact binnenvaart: gedurende de werkzaamheden moet de binnenvaart en pleziervaart gebruik maken van andere sluizencomplexen in de Antwerpse haven.

Impact wegvervoer: fietsers zullen zowel op de Lefebvre- als op de Royersbrug steeds gebruik kunnen maken van een apart rijvak. Voor gemotoriseerd wegvervoer geldt een andere regeling:

 • Wanneer de Royerssluis in gebruik is, zal alle wegverkeer over dezelfde sluisdeur moeten, maar ook dan wordt voor fietsers een apart rijvak voorzien. Het wegverkeer richting noorden (haven) en zuiden (stad) wordt aan de hand van dynamische verkeerssignalisatie alternerend over de brug geleid.
 • Als de Royerssluis buiten gebruik is, en dus beide bruggen gesloten, zijn, moet het wegvervoer richting haven over de Lefebvrebrug, wegvervoer richting stad kan dan over de Royersbrug.

Download de aangepaste verkeerssituatie

Lees het persbericht

Naar het overzicht

 

Aanpassing fietspad, spooroverweg en asfaltrenovatie in Ordamstraat-Bellestraat

Project: renovatie spooroverweg in de Ordamstraat door het Havenbedrijf en Infrabel. Spooroverweg bevindt zich net voor het kruispunt met de Bellestraat.

Periode: 12 maart - 13 april 2018 

Omleiding: Ordamstraat is tijdens de werken gesperd voor alle verkeer, inclusief fietsverkeer, dat kan omrijden via de Bellestraat. Toegang tot de concessie blijft gewaarborgd.

Download het omleidingsplan

Tijdelijke hinder aan oprit Ekeren naar A12 richting Nederland ter hoogte van Schoonbroek-Dragonderstraat


Project: verlengen bestaande geluidsschermen langs de A12 in Ekeren, tot onder de Transcontinentaalbrug. 

Periode: april - juni 2018.

Omleiding: verkeer voor de Transcontinentaalbrug wordt op één rijstrook gezet op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Tijdelijke hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis wegens vernieuwing grendelmechanisme bruggen

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis. Dit heeft een impact op de verkeerssituatie op de Scheldelaan (N101). 

Omleiding: slechts één van de twee oversteken over de sluis zal beschikbaar zijn, behalve als er een schip passeert langs één van de twee bruggen. Dan zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder.

 • personenvervoer (-3,5 ton): doorgang blijft mogelijk over de sluisdeuren.
 • vrachtverkeer (+3,5 ton): tijdelijk omleiding volgen via de A12. 

Periode: mei - juli 2018.

Meer info volgt. 

Naar het overzicht

Nieuw wegdek voor stuk Noorderlaan tussen kruispunten Goteborgweg en Treurenborg


heraanleg wegdek noorderlaan tss kruispunten goteborgweg en treurenborg

Project: 

na de volledige vernieuwing van de Scheldelaan, zal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek op het stuk Noorderlaan tussen de kruispunten met de Goteborgweg en de Treurenborg vernieuwen. 

Periode: zomer 2018 (na einde werken Scheldelaan, voorzien april 2018).

Meer info over de werken 

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er impactvolle wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)