Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.

Blijf op de hoogte van nieuws over grote wegenwerken in de haven


wegenwerken scheldelaan haven antwerpenwerken haven antwerpen - berendrecht- en zandvlietsluisvernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaanhinder tgv plaatsen geluidsschermen langs A12 Ekeren richting NederlandWegenwerken Waaslandhaven-Noord (R2)Nieuw wegdek Noorderlaan tss kruispunten Goteborgweg en TreurenborgHeraanleg NoorderlaanVervanging ijzerlaanbrugAanleg doorsteek Straatsburgdok-Noordkaai en GroenendaallaanRenovatie KastelwegNoorderlijn projectWegenwerken MexicostraatWegenwerken Slachthuislaan - IjzerlaanbrugImage Map

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet


 

Project: aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Elia ihkv Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Periode:

  • Va. 11 maart 2017: start BASF (plaatsen voetgangersbrug over de Scheldelaan, afgerond), na plaatsen brug start Elia aanleg hoogspanningskabel (va. 13 maart);
  • April 2017: werken AWV;
  • Va. 20 augustus 2017: start laatste fase, einde voorzien april 2018.

Werfzone: Scheldelaan richting Nederland tussen Berendrechtsluis en Lillo.

Omleiding: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk maar kan slechts in 1 rijrichting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat naar de andere richting (Nederland) moet, volgt de omleiding via de R2 en de A12.

Meer info over de werken

Deze werken hebben een grote impact op de bereikbaarheid van de haven. Hieronder een overzicht van de bereikbaarheid van de verschillende zones in de haven:

HAVEN 603 - 999 (oneven nummers, blauwe zone op de kaart)

- Verkeer voor de noordelijke zone van de haven, havennummers 603–999 (oneven nummers) rijdt best via het complex Zandvliet (afrit 11 op A12). 

HAVEN 602 - 772 (even nummers, paarse zone op de kaart) 

- Verkeer voor de noordelijke zone van de haven, havennummers 602–772 (even nummers) rijdt best via het complex Stabroek (afrit 13 op A12). 

HAVEN 427 - 601 (oneven nummers, groene zone op de kaart)

- Verkeer voor de midden-zone van de haven, havennummers 427–601 (oneven nummers) rijdt best via het complex Lillo (afrit 12 op R2).

HAVEN 428 - 600 (even nummers, gele zone op de kaart) 

- Verkeer voor de midden-zone van de haven, havennummers 428–600 (even nummers) rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1/B2 (afrit 13 op R2).

HAVEN 47 - 426 (roze zone op de kaart)

- Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven, havennummers 47–426 vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de ring) en rijdt best via complex Ekeren (afrit 16 op A12).

De dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen bieden de laatste informatie rekening houdend met actuele verkeersstromen, permanent gemonitord door het Vlaams Verkeerscentrum.

Bekijk de havenkaart met bereikbaarheid van de verschillende zones

Naar het overzicht

Renovatie- en rioleringswerken Kastelweg 

Project: renovatie- en rioleringswerken Kastelweg in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen. In plaats van de huidige kasseibaan komt er een asfaltweg met vrij liggend fietspad.

Periode: start 24 april 2017 tot maart 2018

Omleiding: geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastelweg. De plaatselijke bedrijven zullen via omleidingen langs de Zwarte weg of de Scheldelaan bereikbaar zijn. 

Meer info over de werken en omleidingsplan

 Naar het overzicht

Werken Waaslandhaven-Noord (R2)


Project: 

aanleg Hollands complex met twee viertakskruispunten, parallelle op- en afritten (R2) en een brug over de R2. Doel is de bestaande rotonde te optimaliseren om de stijging van het verkeer aan te kunnen. Dit is nodig aangezien de drukke rotonde o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de Kieldrechtsluis met elkaar verbindt.

Periode: 19 april 2017 (start nutswerken) - eind september 2018

Werken zullen gebeuren in 6 fasen om verkeershinder tot minimum te beperken. Eerste fase: bouwen brugpijlers.

Omleiding: verkeer kan in de eerste fase (va. half april tot eind november 2017) op de R2 over versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex zelf blijft toegankelijk. 

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) 


Project: grondige onderhoudswerken door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), ter vernieuwing van het wegdek.

Werfzone: tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111).

Periode: start 4 oktober gedurende 2 maanden:

  • Fase 1: oktober - november rijrichting Antwerpen;
  • Fase 2: voorjaar 2018 rijrichting Berendrecht.

Omleiding: verkeer blijft tijdens deze periode steeds mogelijk in beide richtingen langs één kant van de weg. Er is een lokale omleiding voorzien via de A12 en de R2. De bedrijven in de werfzone blijven bereikbaar tijdens de werken.

Download meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg doorsteek Straatsburgdok - Noordkaai en Groenendaallaan 


Doorsteek Straatsburgdok-Noordkaai & Groenendaallaan

Project: 

het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Havenbedrijf Antwerpen leggen een straat met fietspad aan tussen de Straatsburgdok-Noordkaai en het kruispunt van de Groenendaallaan met de Vosseschijnstraat. Deze extra doorsteek moet het verkeer beter spreiden.

Perdiode: november en december 2017.

Omleiding: hinder is beperkt, Straatsburgdok-Noordkaai wordt tijdens de werken tijdelijk enkel richting.

Download het omleidingsplan

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Noorderlijn project (Brabo 2) 

  

Project: noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar maken met de tram en heraanleg van een aantal belangrijke verkeersassen in de stad met aandacht voor een verbeterd gebruik en veiligheid voor andere weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten.

De werken aan de Noorderlijn gebeuren op 3 plaatsen in de stad: de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan. Het verkeer in de Antwerpse haven zal het meeste effect ondervinden van het deel Noorderlaan.

Periode werken Noorderlijn: maart 2016 - juli 2019

Meer over het Noorderlijn project

Bekijk een actueel overzicht van de werken

Download bereikbaarheidsfiches van de werken 

 

 Naar het overzicht

Heraanleg Noorderlaan

  

Project: volledige heraanleg Noorderlaan met nieuwe, 2 kilometer lange, tramverbinding van aan het kruispunt met de Groenendaallaan tot vlak voor het kruispunt met de Ekersesteenweg. Ter hoogte van het knooppunt A12-Noorderlaan komt een Park & Ride voor 250 auto's. Voor het bestemmingsvervoer van bedrijven aan de westzijde van de Noorderlaan komt een parallelweg.

Periode: januari 2016 - april 2018

Bekijk de plannen en status van de werken Noorderlaan

Naar het overzicht

Heraanleg Noorderleien: knip Leien - Havenverkeer: VERMIJD AFRIT MERKSEM


 

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking en een nieuwe autotunnel.

Impact op verkeer in de haven: De werf in het stadscentrum zal een impact hebben op het verkeer van en naar de haven. Omdat doorgaand verkeer niet mogelijk is, valt bijkomend verkeer te verwachten op de alternatieve routes, zoals Ring en Singel. Dat zal voor een extra belasting op het Knooppunt Merksem zorgen. Het havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Periode werken Leien: 5 juni 2017 - december 2018.

Periode werken Fr. Rooseveltplaats:  5 juni 2017 - juni 2019. De werken zijn opgedeeld in 4 fases of kwadranten om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te hinderen. 

Omleiding voor havenverkeer:

  • HAVEN 47 - 426 (roos op kaart): Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de Ring) en rijdt best via Ekeren (afrit 16 op A12).
  • HAVEN 427 - 601 (groen op kaart): Verkeer voor de midden-zone van de haven rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1-B2 (afrit 13 op R2) of Lillo (afrit 12 op R2).
  • HAVEN 602 - 999 (blauw op kaart): Verkeer voor de noordelijke zone van de haven rijdt best via complex Stabroek (afrit 13 op A12) voor de even nummers en via complex Zandvliet (afrit 11 op A12) voor de oneven nummers.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

Meer info over de werken aan de Leien

 Naar het overzicht

Ijzerlaanbrug definitief afgesloten voor autoverkeer: 2e fase project Ijzerlaan


  

Project: aanleg nieuwe rijweg aan de zuidkant van de Ijzerlaan en vervangen Ijzerlaanbrug door nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel en zal na de werken naadloos aansluiten op de Slachthuislaan, wat voor een betere verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel zal zorgen.

Periode: 28 november 2016 - juni 2018

Omleiding:  personen- en vrachtvervoer kan de aanbevolen route via de Groenendaallaan-Noorderlaan volgen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug.

Bekijk het omleidingsplan

Meer info over de heraanleg van de Ijzerlaan

Naar het overzicht

Aanleg tramlijn in Mexicostraat

Project: aanleg nieuwe riolering in Mexicostraat in westelijke rijhelft, volledig herstel van één rijhelft en aanleg tramlijn.

Periode: januari - maart 2018

Omleiding: verkeer moet over 1 baanvak op oostelijke rijweg gedurende de werken.

Meer info volgt.

 

Tijdelijke hinder aan oprit Ekeren naar A12 richting Nederland ter hoogte van Schoonbroek-Dragonderstraat

plaatsen geluidsschermen ekeren

Project: verlengen bestaande geluidsschermen langs de A12 in Ekeren, tot onder de Transcontinentaalbrug. 

Periode: voorjaar 2018 (verwachte duur: 2 maanden).

Omleiding: verkeer voor de Transcontinentaalbrug wordt op één rijstrook gezet op de oprit Ekeren (16) naar de A12 richting Nederland.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Tijdelijke hinder aan Berendrecht- en Zandvlietsluis wegens vernieuwing grendelmechanisme bruggen

Project: vernieuwen grendelmechanismen van de twee westelijke bruggen aan de Berendrecht-en Zandlietsluis. Dit heeft een impact op de verkeerssituatie op de Scheldelaan (N101). 

Omleiding: slechts één van de twee oversteken over de sluis zal beschikbaar zijn, behalve als er een schip passeert langs één van de twee bruggen. Dan zullen de bruggen aan beide kanten van de sluis open staan en kan het verkeer niet verder.

  • personenvervoer (-3,5 ton): doorgang blijft mogelijk over de sluisdeuren.
  • vrachtverkeer (+3,5 ton): tijdelijk omleiding volgen via de A12. 

Periode: mei - juli 2018

Meer info volgt. 

Naar het overzicht

Nieuw wegdek voor stuk Noorderlaan tussen kruispunten Goteborgweg en Treurenborg


heraanleg wegdek noorderlaan tss kruispunten goteborgweg en treurenborg

Project: 

na de volledige vernieuwing van de Scheldelaan, zal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het wegdek op het stuk Noorderlaan tussen de kruispunten met de Goteborgweg en de Treurenborg vernieuwen. 

Periode: zomer 2018 (na einde werken Scheldelaan, voorzien april 2018).

Meer info over de werken 

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er in 2017 wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen 2016-2017

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter)