Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.


Vernieuwen wegdek Scheldelaan tussen Lillo-ZandvlietImage Map

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet


 

Project: aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Elia ihkv Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Periode:

 • 11 maart 2017: start BASF (plaatsen voetgangersbrug over de Scheldelaan), na plaatsen brug start Elia aanleg hoogspanningskabel (va. 13 maart);
 • April 2017: werken AWV;
 • Einde voorzien april 2018.

Werfzone: Scheldelaan richting Nederland tussen Noordzee Terminal en Lillo.

Omleiding: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk maar kan slechts in 1 rijrichting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat naar de andere richting (Nederland) moet, volgt de omleiding via de R2 en de A12.

Meer info over de werken

Bekijk de omleiding

Naar het overzicht

Renovatie- en rioleringswerken Kastelweg 

Project: renovatie- en rioleringswerken Kastelweg in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen. In plaats van de huidige kasseibaan komt er een asfaltweg met vrij liggend fietspad.

Periode: start 24 april tot einde 2017

Omleiding: geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastelweg. De plaatselijke bedrijven zullen via omleidingen langs de Zwarte weg of de Scheldelaan bereikbaar zijn. 

Meer info over de werken en omleidingsplan

 

Werkzaamheden nav. groene energieproject ECLUSE - Doel

 Project: Ecluse is het project dat de energievoorziening van verschillende chemische bedrijven op de linkerscheldeoever op termijn zal vervangen door een warmtenet. Dit stoomnetwerk verloopt in grote lijnen langs het Geslecht en de Ketenislaan in Doel. 

 Periode: 6 februari 2017 - december 2017, duurtijd ± 10 maanden

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Werken Sint-Antoniusweg (R2) - Waaslandhaven-Noord 


Project: 
aanleg Hollands complex met twee viertakskruispunten, paralelle op- en afritten (R2) en een brug over de R2. Doel is de bestaande rotonde te optimaliseren om de stijging van het verkeer aan te kunnen. Dit is nodig aangezien de drukke rotonde o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de Kieldrechtsluis met elkaar verbindt.

Periode: 19 april 2017 (start nutswerken) - eind september 2019

Werken zullen gebeuren in 6 fasen om verkeershinder tot minimum te beperken. Eerste fase: bouwen brugpijlers.

Omleiding: verkeer kan in de eerste fase (va. half april) kan het verkeer op de R2 over versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex zelf blijft toegankelijk. De R2 zal in de eerste fase 2 weekends volledig afgesloten worden thv het op- en afrittencomplex, het verkeer volgt dan een omleiding via de op- en afritten.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Wegenwerken R2/Scheldelaan tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel 

 

 

 

 

 

 


 

Project:  grondige vernieuwing wegdek R2 tussen de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel na noodzakelijke grondverbetering. Weg wordt in beide richtingen volledig opgebroken en heraangelegd over een afstand van ongeveer 450 meter. Er komen ook nieuwe betonnen rijbaanafscheidingen en nieuwe verankeringslandhoofden aan de tunnels.

Periode: juli-augustus 2017, in twee fases.

Omleiding: verkeer moet over 1 rijstrook rijden in de richting van de wegenwerken. Dit kan ernstige hinder veroorzaken.

 • 1e fase (juli 2017, bovenste kaartje): afgerond
 • 2e fase (augustus 2017, onderste kaartje): vervangen wegdek R2 richting Liefkenshoektunnel, verkeer moet over 1 rijstrook op R2. Het verkeer richting Tijsmanstunnel kan over twee versmalde rijstroken. De verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden afgesloten, het verkeer volgt daar een omleiding:
 • Het verkeer van de Scheldelaan (N101) richting de Liefkenshoektunnel kan de R2 oprijden richting Tijsmanstunnel en keren aan het complex Kanaaldok.
 • Het verkeer van de R2 richting Scheldelaan (N101) ten noorden van complex Lillo volgt vanaf het complex Antwerpen-Haven een omleiding via de A12 en het complex Zandvliet (nr. 11) naar de Scheldelaan (N101).
 • Verkeer dat op de Scheldelaan ten zuiden van het complex-Lillo moet zijn, rijdt via het complex Ekeren. De noordelijke op- en afrit van het complex blijven wel toegankelijk voor collectief vervoer (bus- en pendeldiensten).

Meer info over de werken en omleidingsplannen

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Noorderlijn project (Brabo 2) 

  

Project: noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar maken met de tram en heraanleg van een aantal belangrijke verkeersassen in de stad met aandacht voor een verbeterd gebruik en veiligheid voor andere weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten.

De werken aan de Noorderlijn gebeuren op 3 plaatsen in de stad: de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan. Het verkeer in de Antwerpse haven zal het meeste effect ondervinden van het deel Noorderlaan.

Periode werken Noorderlijn: maart 2016 - juli 2019

Meer over het Noorderlijn project

Bekijk een actueel overzicht van de werken

Download bereikbaarheidsfiches van de werken 

 

 Naar het overzicht

Heraanleg Noorderlaan

  

Project: volledige heraanleg Noorderlaan met nieuwe, 2 kilometer lange, tramverbinding van aan het kruispunt met de Groenendaallaan tot vlak voor het kruispunt met de Ekersesteenweg. Ter hoogte van het knooppunt A12-Noorderlaan komt een Park & Ride voor 250 auto's. Voor het bestemmingsvervoer van bedrijven aan de westzijde van de Noorderlaan komt een parallelweg.

Periode: januari 2016 - voorjaar 2017

Bekijk de plannen en status van de werken Noorderlaan

Naar het overzicht

Heraanleg Noorderleien: knip Leien - Havenverkeer: VERMIJD AFRIT MERKSEM


 

Project: heraanleg Operaplein en F. Rooseveltplaats, aanleg nieuwe ondergrondse parking en een nieuwe autotunnel.

Impact op verkeer in de haven: De werf in het stadscentrum zal een impact hebben op het verkeer van en naar de haven. Omdat doorgaand verkeer niet mogelijk is, valt bijkomend verkeer te verwachten op de alternatieve routes, zoals Ring en Singel. Dat zal voor een extra belasting op het Knooppunt Merksem zorgen. Het havenverkeer vermijdt daarom beter de op- en afrit van Merksem. We raden aan om het verkeer in de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

Periode werken Leien: 5 juni 2017 - december 2018.

Periode werken Fr. Rooseveltplaats:  5 juni 2017 - juni 2019. De werken zijn opgedeeld in 4 fases of kwadranten om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te hinderen. 

Omleiding voor havenverkeer:

 • HAVEN 47 - 426 (roos op kaart): Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de Ring) en rijdt best via Ekeren (afrit 16 op A12).
 • HAVEN 427 - 601 (groen op kaart): Verkeer voor de midden-zone van de haven rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1-B2 (afrit 13 op R2) of Lillo (afrit 12 op R2).
 • HAVEN 602 - 999 (blauw op kaart): Verkeer voor de noordelijke zone van de haven rijdt best via complex Stabroek (afrit 13 op A12) voor de even nummers en via complex Zandvliet (afrit 11 op A12) voor de oneven nummers.

Download bereikbaarheidskaart haven n.a.v. knip Leien

Meer info over de werken aan de Leien

 Naar het overzicht

Eilandje: Londenbrug dicht tot september 2017


 

Project: aanleggen van tramsporen op de nieuwe Londenbrug, in het kader van de werken aan de Noorderlijn.

Periode: 8 augustus 2016 - september 2017

Omleiding:

Autoverkeer uit het noorden dat naar de Kaaien moet, kan via de Vosseschijnstraat rijden. Verkeer dat van de Leien komt, kan via de Brouwersvliet naar de Kaaien rijden (zie omleidingsplan).

Voetgangers en fietsers kunnen nog tot maart 2017 gebruik maken van de Londenbrug. Daarna kunnen ze via een tijdelijke pontonbrug oversteken ter hoogte van het Willemdok.

Meer informatie over de werken

Download het omleidingsplan

Naar het overzicht

Ijzerlaanbrug definitief afgesloten voor autoverkeer: 2e fase project Ijzerlaan


  

Project: aanleg nieuwe rijweg aan de zuidkant van de Ijzerlaan en vervangen Ijzerlaanbrug door nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel en zal na de werken naadloos aansluiten op de Slachthuislaan, wat voor een betere verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel zal zorgen.

Periode: 28 november 2016 - zomer 2017

Omleiding:  personen- en vrachtvervoer kan de aanbevolen route via de Groenendaallaan-Noorderlaan volgen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug.

Bekijk het omleidingsplan

Meer info over de heraanleg van de Ijzerlaan

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er in 2017 wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen 2016-2017

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron:  Twitter

)