Wegenwerken in de haven

De bereikbaarheid van de haven is belangrijk voor de bedrijven, de klanten en voor de werknemers. Om die bereikbaarheid te optimaliseren, starten er de komende maanden een aantal wegwerkzaamheden in en rond het havengebied die enige hinder met zich mee brengen. Om de impact te beperken voor zowel het goederenverkeer als voor de woon-werkverplaatsingen, is er aangepaste signalisatie voorzien. Hieronder krijg je een overzicht van de belangrijkste projecten.


Wegenwerken Elia Lillo - NoorderlaanWegenwerken Elia Lillo - NoorderlaanWegenwerken Elia - ScheldelaanWegenwerken Scheldelaan afrittencomplex R2Wegenwerken Ecluse groene stroomproject WaaslandhavenWegenwerken Waaslandhaven-Noord Hollands complexWegenwerken Ekeren - Noorderlaan - A12Wegenwerken nav. Noorderlijn projectWegenwerken Ijzerlaan(brug)Wegenwerken Noorderlijn - LondenbrugWegenwerken nutswerken TurnhoutsepoortWegenwerken Noorderlijn - NoorderleienImage Map

Overzicht wegenwerken en werven in het havengebied

Wegenwerken Scheldelaan (N101) - tussen Lillo en Zandvliet


 

Project: aanleg nieuwe hoogspanningskabel onder het wegdek van de Scheldelaan (Elia ihkv Brabo-project& vernieuwen volledige wegdek Scheldelaan tussen Lillo en Zandvliet (Agentschap Wegen en Verkeer AWV). 

Periode:

  • 11 maart 2017: start BASF (plaatsen voetgangersbrug over de Scheldelaan), na plaatsen brug start Elia aanleg hoogspanningskabel (va. 13 maart);
  • April 2017: werken AWV;
  • Einde voorzien april 2018.

Werfzone: Scheldelaan richting Nederland tussen Noordzee Terminal en Lillo.

Omleiding: verkeer in beide richtingen blijft mogelijk maar kan slechts in 1 rijrichting (richting Antwerpen) rijden. Verkeer dat naar de andere richting (Nederland) moet, volgt de omleiding via de R2 en de A12.

Meer info over de werken

Bekijk de omleiding

Naar het overzicht

Renovatie- en rioleringswerken Kastelweg 

Project: renovatie- en rioleringswerken Kastelweg in opdracht van Havenbedrijf Antwerpen. In plaats van de huidige kasseibaan komt er een asfaltweg met vrij liggend fietspad.

Periode: start 24 april tot einde 2017

Omleiding: geen doorgaand verkeer mogelijk in de Kastelweg. De plaatselijke bedrijven zullen via omleidingen langs de Zwarte weg of de Scheldelaan bereikbaar zijn. 

Meer info over de werken en omleidingsplan

 

Werkzaamheden nav. groene energieproject ECLUSE - Doel

 Project: Ecluse is het project dat de energievoorziening van verschillende chemische bedrijven op de linkerscheldeoever op termijn zal vervangen door een warmtenet. Dit stoomnetwerk verloopt in grote lijnen langs het Geslecht en de Ketenislaan in Doel. 

 Periode: 6 februari 2017 - december 2017, duurtijd ± 10 maanden

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Werken Sint-Antoniusweg (R2) - Waaslandhaven-Noord 


Project: 
aanleg Hollands complex met twee viertakskruispunten, paralelle op- en afritten (R2) en een brug over de R2. Doel is de bestaande rotonde te optimaliseren om de stijging van het verkeer aan te kunnen. Dit is nodig aangezien de drukke rotonde o.a. de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, Keteldijk en de Kieldrechtsluis met elkaar verbindt.

Periode: 19 april 2017 (start nutswerken) - eind september 2019

Werken zullen gebeuren in 6 fasen om verkeershinder tot minimum te beperken. Eerste fase: bouwen brugpijlers.

Omleiding: verkeer kan in de eerste fase (va. half april) kan het verkeer op de R2 over versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex zelf blijft toegankelijk. De R2 zal in de eerste fase 2 weekends volledig afgesloten worden thv het op- en afrittencomplex, het verkeer volgt dan een omleiding via de op- en afritten.

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Aanleg nieuwe toegang Delwaidedok - Antwerpsebaan

Project: wegenwerken aan de Antwerpsebaan ter hoogte van K612-614 (Berendrecht) in opdracht van het Havenbedrijf.

Periode: 18 tot en met 25 april 2017

Impact: het doorgaand verkeer komende van het noorden, richting stad Antwerpen, kan ter hoogte van de werkzaamheden via sergeanten langs het linkerrijvak van de Antwerpsebaan rijden.
Het rechterrijvak is omwille van veiligheidsredenen afgesloten ter hoogte van de werkzaamheden. In de zachte berm vlak voor en na de werkzaamheden is het verboden te parkeren.
Aangepaste signalisatie is voorzien en er is geen hinder voor plaatselijk verkeer.

Werken Ekeren - Noorderlaan N180 / A12


Project: 
vernieuwen wegdek van het op- en afrittencomplex Noorderlaan van de A12, ter voorbereiding extra verkeer dat er zal langs rijden tijdens werken aan de Oosterweel.

Periode: voorjaar 2017, duurtijd ca. 1 maand.

Omleiding: via het complex Groenendaal, of via het complex Antwerpen Kanaaldok/Antwerpen-Haven (R2)

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Wegenwerken R2 / Scheldelaan


Project: 
 herinrichten complex van de Scheldelaan (aanpassen op- en afritten R2) en vernieuwen wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoek- en de Tijsmanstunnel.

Periode: 1 juli 2017 - 1 september 2017

Meer info over de werken

Naar het overzicht

Wegenwerken n.a.v. Noorderlijn project (Noorderlaan/Leien)

Noorderlijn project (Brabo 2)

  

Project: noorden van Antwerpen in verschillende fasen bereikbaar maken met de tram en heraanleg van een aantal belangrijke verkeersassen in de stad met aandacht voor een verbeterd gebruik en veiligheid voor andere weggebruikers, voetgangers, fietsers en automobilisten.

Periode: maart 2016 - juli 2019

De werken aan de Noorderlijn vallen uiteen in twee fasen en vinden plaats op de Noorderleien, het Eilandje en de Noorderlaan. Het verkeer in de Antwerpse haven zal het meeste effect ondervinden van het deel Noorderlaan.

  • 1e fase: vóór de knip van de Leien (maart 2016 - mei 2017)
  • 2e fase: na de knip van de Leien (juni 2017 - december 2018)

Meer over het Noorderlijn project

Bekijk een actueel overzicht van de werken

Download bereikbaarheidsfiches van de werken 

Naar het overzicht

Heraanleg Noorderlaan

  

Project: volledige heraanleg Noorderlaan met nieuwe, 2 kilometer lange, tramverbinding van aan het kruispunt met de Groenendaallaan tot vlak voor het kruispunt met de Ekersesteenweg. Ter hoogte van het knooppunt A12-Noorderlaan komt een Park & Ride voor 250 auto's. Voor het bestemmingsvervoer van bedrijven aan de westzijde van de Noorderlaan komt een parallelweg.

Periode: januari 2016 - voorjaar 2017

Bekijk de plannen en status van de werken Noorderlaan

Naar het overzicht

 

Eilandje: Londenbrug dicht tot september 2017


 

Project: aanleggen van tramsporen op de nieuwe Londenbrug, in het kader van de werken aan de Noorderlijn.

Periode: 8 augustus 2016 - september 2017

Omleiding:

Autoverkeer uit het noorden dat naar de Kaaien moet, kan via de Vosseschijnstraat rijden. Verkeer dat van de Leien komt, kan via de Brouwersvliet naar de Kaaien rijden (zie omleidingsplan).

Voetgangers en fietsers kunnen nog tot maart 2017 gebruik maken van de Londenbrug. Daarna kunnen ze via een tijdelijke pontonbrug oversteken ter hoogte van het Willemdok.

Meer informatie over de werken

Download het omleidingsplan

Naar het overzicht

Ijzerlaanbrug definitief afgesloten voor autoverkeer: 2e fase project Ijzerlaan


  

Project: aanleg nieuwe rijweg aan de zuidkant van de Ijzerlaan en vervangen Ijzerlaanbrug door nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

De IJzerlaan krijgt een nieuw wegprofiel en zal na de werken naadloos aansluiten op de Slachthuislaan, wat voor een betere verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel zal zorgen.

Periode: 28 november 2016 - zomer 2017

Omleiding:  personen- en vrachtvervoer kan de aanbevolen route via de Groenendaallaan-Noorderlaan volgen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug.

Bekijk het omleidingsplan

Meer info over de heraanleg van de Ijzerlaan

Naar het overzicht

Andere werven in Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen en toegangswegen tot de haven zijn er in 2017 wegenwerken gepland.

Download de kaart met werven stad Antwerpen 2016-2017

 

Actuele info (tweets) over werken, tijdelijke verkeershinder en verkeersinfo over Antwerpen en de haven (bron: Twitter):