11_002 Schuildok voor duwvaart: meer- en vaarverbod (permanent)

Publication date: 
Dinsdag 04 04 2017

NAUTISCH PERSBERICHT:Nr 11/02
Schuildok voor duwvaart: meer- en vaarverbod

Locatie: Schuildok voor duwvaart
Omschrijving: Installatie van slibvangsysteem met drijvende leiding van 200 m met cutterzuiger op spudpalen over onderwatercel. De drijvende leiding is voorzien van loopbrug en van hoogspanningsleiding. Elk element van de drijvende leiding en de cutterzuiger zullen reglementair verlicht zijn. De drijvende leiding wordt aangesloten op een draaipunt aan wal ter hoogte van de hoek (meerpaal B 32).

Maatregelen naar scheepvaart: Vanaf 13 januari 2011 wordt gestart met de operaties in de slibcel en wordt een meerverbod en vaarverbod ingesteld in de zone. Alleen vaartuigen met toelating van de uitbater van de onderwatercel mogen de zone invaren en meren.
Zone van meerverbod: kaai 532 tot 538 tussen meerpalen B25 en B38
Zone van vaarverbod: een strook van 210m breed langsheen de kaaien 532 tot 534 zie schets in bijlage(meer bepaald : de zone begrensd door de denkbeeldige lijn vertrekkend van meerpaal B25 naar de meest noordelijke dukdalven tot het punt op 210 m van de kaai gemeten loodrecht op de kaai ter hoogte van meerpaal B23, vandaar een 350 m parallel met kaai 534 in de richting van meerpaal B43 tot 100 m afstand van deze paal en vandaar naar meerpaal B38 en zo langs de kaai naar meerpaal 25. ) De zone van vaarverbod zal in de loop van volgende maand bebakend worden met gele verlichte boeien voorzien van radar reflector. Zolang de zone niet bebakend is worden de operaties van de cutterzuiger zo dicht als mogelijk tegen de wal uitgevoerd.

Dit persbericht geldt voor een permanente situatie

Marc Bosseler
Scheepvaartmanagement
Sluis-en dokbeheer

* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken