14_044 7e AANPASSING Spertijden bruggen op werkdagen

Publication date: 
Dinsdag 10 09 2019

Aan hierna vermelde bruggen zal het land- en het spoorverkeer op werkdagen zoveel mogelijk vrije doorgang verleend worden op de aangeduide uren :

SPERTIJDEN
Gesperd voor Ochtend Middag Avond
Londenbrug Scheepvaart De bediening gebeurt door de brugwachter van de Siberiabrug en in principe op vaste tijdstippen, o.a. afhankelijk van het seizoen. Zie nautisch persbericht Nr. 14/042.
Siberiabrug Scheepvaart 06.30 – 09.00 13.15 – 13.45 15.30 – 18.00
De verticale stand zal beperkt worden, in de zin dat na doorgang van scheepvaart langs één zijde, de brug voor een korte tijd neergelaten zal worden (afhankelijk van de intensiteit van het landverkeer). Schepen die om doorgang verzoeken van het Kattendijk- naar het Amerikadok, mogen aan de Siberiabruggen niet door de bruggeul varen telkens wanneer de scheepvaartbeweging in het Amerikadok zich zo verhoudt dat door het doorlaten van deze schepen een gevaarlijke toestand kan ontstaan.
Mexicobrug Scheepvaart Doorvaart scheepvaart: vast draaimoment op aanvraag iedere maandag om 19:00u
Opmerking: brug draait enkel na aanvraag via svm_sluisendok@portofantwerp.com

Oosterweelbrug Wilmarsdonkbrug Scheepvaart NMBS 06.45 – 09.00
06.45 – 08.30 13.00 – 14.30 15.30 – 18.00
15.45 – 16.15
Noordkasteelbrug Scheepvaart
NMBS 07.00 – 08.30
07.15 – 08.00 Geen spertijd 15.45 – 17.00
15.45 – 16.15

Peggy Torfs
Hoofdverkeersleider
Scheepvaartmanagement
Sluis-en dokbeheer