17_162 - Bunkeren LNG binnenvaart

Publication date: 
Dinsdag 28 03 2017

Het bunkeren van LNG is voor kleine zeevaart en binnenvaart al een paar jaar mogelijk aan kaai 526.
Vanaf 1 maart 2017 heeft ENGIE- LNG Solutions het terrein aan deze kaai in concessie.
Vanaf 1 april 2017 zal de verantwoordelijkheid voor de bunkeroperaties bij ENGIE-LNG Solutions liggen.
Aanvragen voor “truck to ship bunkeringen” van LNG of vragen hierover zullen vanaf 1 april 2017 gericht moeten worden aan ENGIE-LNG Solutions via:
elsa@engie.com
of
+32 3 385 96 90
De bunkerprocedures zijn, op verschillen in verband met de aankondigingsprocedure na, analoog aan deze die vandaag in de haven van Antwerpen van kracht zijn.
Gezien kaai 526 vanaf 1 april doorlopend beschikbaar zal zijn voor LNG bunkeringen zal er een continu meerverbod van kracht zijn, behalve voor vaartuigen die LNG bunkeren en hiervoor toelating hebben van ENGIE-LNG Solutions.

Marc Bosseler
Havenkapitein