18_114 5° AANPASSING Selectief meerverbod en tijdelijke boeienlijn kaai 240 - 244 (14 maart 2018 tem 31 maart 2020)

Publication date: 
Dinsdag 11 02 2020

NAUTISCH PERSBERICHT: Nr. 18_114
5° AANPASSING
SELECTIEF MEERVERBOD EN TIJDELIJKE BOEIENLIJN KAAI 240 - 244

Locatie: Hansadok, kaai 240 – 244 van meerpaal 160,5 tot en met meerpaal 179B

Periode van de werken: van woensdag 14 maart 2018 – 08.00u tot dinsdag 31 maart 2020*

Omschrijving: verdieping van de kaaimuur. De werfzone is afgezet met een boeienlijn over een lengte van 380m en op een afstand van 50m (uitgezonderd in week 46 tijdelijk terug 35m) uit de kaai . Begin en einde van de werkzone is aangegeven met een grote boei voorzien van verlichting en radarreflector. Tussen de grote boeien zijn kleinere boeien gelegd met een tussenafstand van 60 à 65m, ook voorzien van verlichting en radarreflector.
Tussen de grote boei en de kaai ligt ook een kleinere boei.
De boeienlijn wordt vanaf 11 februari 2020 – 16.00u volledig weggenomen.

Maatregelen naar scheepvaart: op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.
Verboden om tussen de boeienlijn en de kaai te varen, uitgezonderd de vaartuigen van de aannemer.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Meerverbodsborden worden voorzien.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersoon: HA: IF/CP: dhr. Sam Van Aert, tel. +32 3 205 25 69
Besix nv.: dhr. Geert Van Cauwenbergh, gsm +32 470 95 06 27
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

Willem Serré
Hoofdverkeersleider
Traffic