18_405 Tijdelijke boeien hoek kaai 624 - 700 (17 september 2018 - 31 december 2019)

Publication date: 
Donderdag 13 09 2018

Locatie: Kanaaldok B2 en Delwaidedok, kaai 624 - 700

Periode van de werken: van maandag 17 september 2018 tot dinsdag
31 december 2019*

Omschrijving: voor de realisatie van de nieuwe kaaimuur aan kaai 624 – 700 wordt een tijdelijke bouwkuip gemaakt. Ter ondersteuning van die bouwkuip wordt aan de waterkant een steunberm van grond aangelegd. Dit maakt dat ter hoogte van de steunberm de diepgang zeer beperkt is. Om deze ondiepte aan te duiden worden er 3 gele boeien geplaatst. Deze boeien zijn voorzien van verlichting en radarreflector.

Maatregelen naar scheepvaart: Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden. Het is verboden om tussen de boeien en de kaai te varen.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersonen: Jan De Nul Group, dhr. Steven De Coen, gsm +32 470 953 143
HA: IF/MI/CT: mevr. Maxime Van Beveren, tel +32 3 229 64 49
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

In bijlage : schematische voorstelling van de boeien.

Peggy Torfs
Hoofdverkeersleider
Scheepvaartmanagement
Sluis-en dokbeheer