18_503 1°AANPASSING Selectief meerverbod en tijdelijke boeienlijn kaai 251 - 255 (tem 18 februari 2020)

Publication date: 
Donderdag 24 01 2019

Locatie: 4e Havendok, kaai 251 – 255 van meerpaal 86 tot meerpaal 104 ¼

Periode van de werken: van maandag 19 november 2018 – 07.00u tot en met dinsdag 18 februari 2020*

Omschrijving: verdiepen van de kaaimuur. Tijdens de periode van de werken worden alle meerpalen binnen de werfzone verwijderd in functie van de werkzaamheden.
Noteer: meerpaal 86 blijft beschikbaar om trossen aan te bevestigen.

Vanaf 28/01/2019 wordt de werkzone afgezet met een boeienlijn voorzien van verlichting en radarreflector. (zie plan)

Maatregelen naar scheepvaart: op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

Verboden om tussen de boeienlijn en de kaai te varen, uitgezonderd de vaartuigen van de aannemer.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Op de kaairand zullen meerverbodsborden geplaatst worden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersoon: HA: IF/CP: dhr. Bill Van den Acker, tel +32 485 84 44 18
Smet F&C: dhr. Koen Van der Eecken, tel +32 472 51 49 37
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken.

Peggy Torfs
Hoofdverkeersleider
Scheepvaartmanagement - Sluis-en dokbeheer