18_510 Wijziging 3 Havenonderrichtingen HKD en GHPV - NL

Publication date: 
Dinsdag 13 11 2018

NAUTISCH PERSBERICHT: Nr 18_510
Gemeentelijke havenpolitieverordening (GHPV), Havenonderrichtingen HKD en formulieren –
herziening 3

De laatste herziening van de Gemeentelijke Havenpolitieverordening (GHPV) dateert van 23 december 2014. In herziening 3 van de GHPV en Havenonderrichtingen werden verschillende artikels aangepast en werden nieuwe bepalingen opgenomen. De haven en haar maatschappelijke context veranderen immers voortdurend.

Zowel de GHPV als de Havenonderrichtingen HKD en een aantal bijhorende formulieren werden gewijzigd. De nieuwe teksten in de GHPV en de Havenonderrichtingen wijziging 3 worden in een rode kleur weergegeven.

In de Havenonderrichtingen HKD wordt via een URL verwezen naar de toelatings- /aanvraagformulieren HKD. De ingevulde formulieren moeten overgemaakt worden aan de mailbox toelatingen van de havenkapiteinsdienst; nl. Toelatingen.HKD@portofantwerp.com

Toelatingsformulier/-aanvraag Art. nummer GHPV en Havenonderrichtingen HKD
HKD14 – bunkercontrolelijst Art. 3.13.11 (punt 2)
HKD15 – straal- en schilderwerken aan staalconstructies op de kade Art 3.8.5
HKD16 – duiktaken, reinigings- en herstelwerken aan schepen en drijvende constructies onder de waterlijn 2018 correctie Art. 3.8.1
HKD17 – uitvoeren duikwerkzaamheden aan haveninfrastructuur Art. 3.8.2
HKD18 – herstellingen aan haveninfrastructuur boven water (uitvoeren warm werk) Art. 3.8.4
HKD19 – passage bruggen voor bovenmaatse vaartuigen Art. 3.4.4
HKD20 – brand-, las-, kleine schilder-, herstelwerken aan schepen en drijvende constructies boven de waterlijn Art. 3.8.3
HKD21 – immobilisatie van vaartuigen Art. 3.8.6
HKD22 – “in de laag” afmeren Art. 3.2.6
HKD23 – laden of lossen van meer dan 100 kg netto zeer toxische gassen Art. 4.6.5
HKD24 – toegang Marshalldok voor niet-tankschepen Art. 3.13.4
HKD25 – testen life boat Art. 2.3.1
HKD26 – schip/schip veiligheidscontrolelijst – rechtstreekse overslag geen bunker – nieuw formulier Art. 3.13.11 (punt 1.1)
HKD27 – LNG schip/schip bunker controlelijst Art. 3.7.2
HKD28 – LNG truck/schip bunker controlelijst Art. 3.7.2
HKD29 – LNG terminal/schip bunker controlelijst Art. 3.7.2
HKD37 – wachtkade voor tankers aan niet-tanker kaaien Art. 3.13
HKD38 – LNG-bunkering (vrachtwagen/schip) Art. 3.7.2
HKD39 – ad-hoc afwijking op het ADR Art. 4.1.6.2.1
HKD40 – controlelijst ijking schepen Art. 3.7.1.3
HKD41 – controlelijst bunkeren van chemicaliën geen olie of brandstoffen Art. 3.13.11 (punt 1.2)
HKD42 – gebruik van een RPAS in de haven Art. 2.1.25
HKD 44 – aanvraag erkende containerterminal - nieuw formulier Art. 4.2.10

U kan alle HKD formulieren van wijziging 3 downloaden d.m.v. een hyperlink in de betreffende Havenonderrichting of u kan ze net als de Havenonderrichtingen 2018 en de GHPV 2018 opzoeken via de internetsite van de haven van Antwerpen: http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/regulation

Voor meer informatie over wijziging 3 van de verordening, de onderrichtingen en bijhorende formulieren HKD kan u terecht op het centraal telefoonnummer van de Havenkapiteinsdienst:
+32 3 229 68 00

De 3de wijziging van de GHPV, Havenonderrichtingen HKD en bijhorende formulieren worden officieel van kracht op 12 november 2018.

Met vriendelijke groet

Paul Wauters
Havenkapitein