19_298 boringen t.h.v. kaai 616 - 624 van 19 08 2019 tem 06 09 2019

Publication date: 
Woensdag 14 08 2019

Locatie: Kanaaldok B2, ter hoogte van kaai 616 - 624

Periode van de werken: van maandag 19 augustus 2019 tot en met vrijdag
6 september 2019, tijdens werkdagen van 06.00u tot 17.00u*

Omschrijving: uitvoeren van 30 boringen, deze punten bevinden zich tussen de 50m en 70m uit de kaaimuur

Ingezette vaartuigen: hefeiland Octopus (31,2m x 16,7m) en duwboot Morea (15,45m x 9,50m), het ponton zal verankerd liggen op spudpalen en zal uitluisteren op VHF kanaal 74.

De tijdsduur per boring bedraagt ongeveer 3 à 4 uur, in geval van nood heeft het vaartuig ongeveer 1 uur nodig om zich te verplaatsen.

Maatregelen naar scheepvaart: Aan de scheepvaart wordt gevraagd het vaartuig met de nodige voorzichtigheid te passeren en golfslag te vermijden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersonen: Herbosch-Kiere: dhr. Joachim De Fauw, gsm +32 474 81 79 20
SGS: mevr. Hannelore Van Kriekingen, gsm +32 473 99 31 51
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

Peggy Torfs
Hoofdverkeersleider
Vessel Traffic - Sluis-en dokbeheer