1930-1970 Een grote sprong noordwaarts

Antwerpen is één van de weinige Europese havens die niet volledig zijn vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het kan daardoor vrij snel de draad weer oppakken. Dankzij de impulsen van het Marshallplan groeit Antwerpen uit tot de grootste chemiecluster van Europa, wat het nu nog altijd is.

Ook het Tienjarenplan van de Belgische regering zorgt vanaf 1956 voor een ongekende opmars: met de aanleg van industriële complexen en onder meer de Kanaaldokken maakt de haven een grote sprong noordwaarts. Op enkele kilometers van de Nederlandse grens komt als sluitstuk op de uitbreiding de grootste sluis ter wereld te liggen: de Zandvlietsluis. Deze maakt Antwerpen beter bereikbaar, wat noodzakelijk is voor de opkomst van de containerschepen.