1970 - 2000 Uitbreiding op Linkeroever

De groei noordwaarts heeft letterlijk de grens bereikt, waardoor ook op Linkeroever de eerste havenuitbreidingen plaatsvinden. De bouw van de Kallosluis start en het Waaslandkanaal zal de ruggengraat vormen van een nieuw dokkencomplex, waar medio jaren negentig het Vrasenedok en Verrebroekdok aansluiting vinden.

Op Rechteroever investeert de gevestigde industrie fors in de productiecapaciteit. Door de aanhoudende schaalvergroting in de scheepvaart zijn er ook steeds grotere terreinen nodig voor overslag, opslag en distributie van goederen. Onder meer het Delwaidedok, de Europaterminal en later de Noordzeeterminal worden in gebruik genomen.

Om ook de reusachtige schepen vlot en veilig naar de dokken te laten varen, opent de Berendrechtsluis in 1989 voor het eerst haar sluisdeuren. Zij neemt de rol over van de Zandvlietsluis als grootste sluis ter wereld. De Berendrechtsluis is 500 meter lang (vier maal de lengte van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal in Antwerpen), 68 meter breed en 17 meter diep. Er is ongeveer acht jaar gewerkt aan de bouw van de Berendrechtsluis.

Door de fikse investeringen is Antwerpen in 1990 voor het eerst in staat om meer dan 100 miljoen ton goederen in een jaar te laden en lossen. Om een daadkrachtige en prominente rol als wereldhaven te kunnen blijven spelen, verzelfstandigt het Havenbedrijf in 1997 tot autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.