2000 - 2010 Economisch en ecologisch duurzaam

De haven van Antwerpen groeit gestaag verder, maar wil dit ook op een duurzame manier blijven doen. Hiertoe tekent ze in 2001 een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt.

Beleidsmedewerker Peter Symens van Natuurpunt zegt daarover het volgende: “De samenwerking met alle havenactoren, de Vlaamse overheidsadministratie en de wetenschappelijke wereld kan als schoolvoorbeeld dienen voor vele Vlaamse en West-Europese havens over hoe ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen van natuur- en havenontwikkeling toch verzoend kunnen worden.” Ook de Europese commissaris voor Milieu Janez Potočnik sprak hierover zijn bewondering uit: “De Antwerpse haven is een prachtig voorbeeld van hoe natuurbescherming en economische ontwikkeling hand in hand gaan.”

In 2005 vaart het eerste schip in het nieuw aangelegde getijdendok Deurganckdok. Met een extra capaciteit van 7 miljoen standaardcontainers wordt de containeropslagcapaciteit in Antwerpen ruim verdubbeld. In het oudere havengebied ten noorden van de stad vindt een sterke modernisering plaats, doordat havenbedrijven er fors investeren. Zo worden magazijnen volledig geautomatiseerd en wordt de All Weather Terminal geopend. Schepen kunnen hier onder een reusachtige overkapping varen en er neerslaggevoelige producten als staal, hout en papier te allen tijde laden en lossen.

Op politiek niveau staan dit decennium de Scheldeverdragen centraal. Hierin zijn met Nederland afspraken gemaakt over veiligheid, toegankelijkheid en natuurherstel. Door vertraging van Nederlandse zijde blijft een toegezegde verruiming van de vaargeul lange tijd uit, maar deze vindt uiteindelijk toch plaats in 2010. De grootste containerschepen ter wereld kunnen hierdoor probleemloos Antwerpen bereiken en de Scheldehaven blijft een toonaangevende rol spelen als wereldhaven.