20_041 Uitvoeren van baggerwerken kaai 251 - 255 (17 - 28 februari, op werkdagen)

Publication date: 
Vrijdag 14 02 2020

Locatie: 4e Havendok, kaai 251 – 255 tussen meerpaal 84,5 en meerpaal 101.

Periode van de werken: van maandag 17 februari 2020 tot en met vrijdag
28 februari 2020, tijdens werkdagen en telkens van 06.00u tot 18.00u*

Omschrijving: Baggeren van zandspecie. De baggerzone bevindt zich ter hoogte van kaai 251 - 255 en dit tot 50m uit de kaaimuur.

Ingezette vaartuigen: De baggerwerken worden uitgevoerd door kraanschip Maritiem (62,96m x 7,5m), m/s Adrie-S (85,96m x 9,03m) en m/s Chloé (79,98m x 9,10m). De vaartuigen zullen verankerd liggen op spudpalen en uitluisteren op VHF 74. In geval van nood hebben ze ongeveer 15 minuten nodig om zich te verplaatsen.

Maatregelen naar scheepvaart: Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone op veilige afstand te passeren en golfslag te vermijden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersonen: PoA: OP/PP: dhr. Bill Van den Acker, tel. +32 3 229 66 52
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

Willem Serré
Hoofdverkeersleider
Traffic