2010 - ... Werken aan de toekomst

Om te anticiperen op de verder toenemende scheepvaart en trafieken, werkt de Antwerpse haven verschillende projecten uit. Zo startte in 2011 de aanleg van een tweede zeesluis op Linkeroever. De sluis kreeg dezelfde lengte en breedte als de Berendrechtsluis op Rechteroever, maar de diepgang is groter. Hiermee neemt de Kieldrechtsluis de titel over van grootste zeesluis ter wereld. Op 1 juli 2016 werd de sluis officieel in gebruik genomen.

Noordelijker op Linkeroever zal de Ontwikkelingszone Saeftinghe worden ingevuld. Hier is een ruimte van meer dan 1.000 hectare gereserveerd voor een getijdendok met daaromheen terreinen voor logistiek, overslag en industrie. Met ook nog eens de wetenschap dat het Logistiek Park Waasland meer gestalte krijgt, zijn goede ontsluitingen voor het achterlandtransport van groot belang. Wat betreft het spoortransport zal er behalve de Kennedytunnel een tweede tunnel onder de Schelde komen, namelijk de Liefkenshoekspoortunnel. In 2014 rijdt de eerste goederentrein door deze tunnel.

In het noorden van de haven namen in 2014 alle diensten uit de nautische keten hun intrek in het Antwerp Coordination Center, nabij de Berendrechtsluis. Op deze manier kunnen deze diensten nog beter samenwerken. In het gebouw zal tevens een centraal crisiscentrum worden ingericht. In september 2016 opende het Havenbedrijf ook zijn nieuwe hoofdkantoor. Het Havenhuis, naar een ontwerp van Zaha Hadid, bevindt zich aan Kaai 63 (Zaha Hadidplein, 1).