2011, duurzaam vooruitkijken

2011 was voor de haven van Antwerpen een sterk jaar. Er werden opnieuw een aantal records neergezet, de veelvuldige aanlopen van ultragrote containerschepen optimaliseerden de op- en afvaartregeling, de bouw van de belangrijke Deurganckdoksluis op Linkeroever werd aangevat, …  Het Totaalplan waarin de haven van Antwerpen haar toekomstvisie uitbouwde, werd in nieuwe werkvormen gegoten waarmee de gemeenschappelijke werking werd geconsolideerd.

Toch was 2011 niet het zorgeloze jaar waarin we de crisis volledig achter ons lieten. In de laatste vier maanden zagen we in Europa opnieuw een groeivertraging. Dat we desondanks het jaar afsloten met een aantal nieuwe recordcijfers mogen we dan ook op het conto schrijven van alle havenpartners. Nooit eerder werden in Antwerpen in een jaar tijd zoveel containers (zowel in TEU als in tonnage) gelost en geladen als in 2011.

2011 bevestigde opnieuw het belang van de verdieping van de Schelde. We ontvingen een recordaantal ultragrote schepen en de nieuwe op- en afvaartregeling die ondertussen is vastgelegd bevestigt dat Antwerpen toegankelijk is voor de grootste schepen. We kunnen het niet genoeg benadrukken, in combinatie met de diepe inlandse ligging in het hart van de Europese consumentenmarkt, de uitstekende achterlandverbindingen en de verregaande multifunctionaliteit van onze haven heeft Antwerpen sterke troeven. We zijn bovendien bijzonder verheugd dat de bouw van de Deurganckdoksluis op Linkeroever van start ging. Ze zal de toegankelijkheid op de linkeroever van de haven versterken en de efficiëntie en bedrijfszekerheid van onze dienstverlening verhogen.

2011 bevestigde ook een aantal tendensen in de rederijwereld. Naast het toenemende aantal ultragrote schepen was het vooral de samenwerking tussen grote rederijen die in een stroomversnelling terechtkwam. Schaalvergroting leidt automatisch tot optimalisering van de diensten en een herverdeling van de schepen over alle routes. You win some, you lose some was ook  hier van toepassing. En al is de impact op langere termijn moeilijk in te schatten, het Havenbedrijf kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet.
De Antwerpse havengemeenschap heeft immers met haar Totaalplan een sterke analyse gerealiseerd en daar concrete maatregelen tegenover gezet. Met de aanpassing van de haventarieven aan de inflatie met slechts 2 procent in 2012 (de eerste keer in drie jaar tijd) hebben we als Havenbedrijf een duidelijk signaal willen geven: Antwerpen is een stabiele partner die voor continuïteit staat.

Dat we als Havenbedrijf niet enkel vooruitkijken in economische termen bewijzen de investeringen in duurzaamheid, onze aandacht voor zowel ‘people, planet en profit’ vinden we fundamenteel belangrijk om te kunnen groeien in de toekomst. Daarom is dit jaarverslag ook een geïntegreerd jaarverslag en opgemaakt op basis van de GRI-richtlijnen. Wanneer u dit verslag doorneemt zult u opmerken dat de aandacht voor people, planet en profit integraal deel uitmaakt van onze onderneming. Dat we in 2011 samen met de Maatschappij Linkerscheldeoever en alle privépartners hebben gewerkt aan het duurzaamheidsverslag van de haven, het eerste ooit van een havengemeenschap, bewijst dat de havengemeenschap van Antwerpen een gezamenlijke visie heeft op de toekomst. En daar zijn we bijzonder trots op.

Eddy Bruyninckx
Gedelegeerd Bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen