20_231 2°AANPASSING SELECTIEF MEERVERBOD EN BAGGERWERKEN HOEK KAAI 614 - 700 (tem 17 augustus 2020)

Publication date: 
Dinsdag 23 06 2020

Locatie: Kanaaldok B2 en Bevrijdingsdok, kaai 614 tot en met kaai 700

Periode van de werken: van vrijdag 24 april 2020 – 12.00u tot maandag
17 augustus 2020*

Omschrijving: uitvoeren van baggerwerken en grondwerkzaamheden. De werkzone bevindt zich ter hoogte van kaai 614 tot de hoek kaai 700 en dit tot op 53m uit de oude kaaimuur. Deze zone wordt aangegeven met een boeienlijn.
Vanaf 13 mei 2020 wordt de boeienlijn verlegd tot op 100m uit de oude kaaimuur, zie plan in bijlage.

Ingezette vaartuigen: De baggerwerken worden uitgevoerd door kraanpontons Yggdrasil (30,32m x 9,03m), Skyline Barge 22 (57,50m x 16,50m), GD VI (48,65m x 11,95m) en GD VII (41,60m x 11,95m) en vaartuigen in functie van de baggerwerken. De vaartuigen zullen verankerd liggen op spudpalen en uitluisteren op VHF 74. In geval van nood hebben ze ongeveer 15 minuten nodig om zich te verplaatsen.

Schepen voor zandafvoer: verschillende vaartuigen in functie van de baggerwerken. Deze vaartuigen liggen tegen de oude kaaimuur.

Wegbaggeren van de taludkaai: cutterzuiger Ouisterham (45,30m x 10,10m), sproeiponton Merwede en verschillende beunschepen

Vanaf 24/6/2020 tot en met 01/07/2020: Verwijderen van slibspecie in de baggerzone door ploegboot Peter (22,3m x 7,0m). De ploegboot zal ook buiten de boeienlijn werkzaam zijn.

Maatregelen naar scheepvaart: Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werkzone met de nodige voorzichtigheid en op voldoende afstand te passeren en golfslag te vermijden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersonen: PoA: OP/PP: dhr. Sam Van Aert, tel +32 3 205 25 69
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

schematische voorstelling van de boeienlijn op 100m

Willem Serré
Hoofdverkeersleider
Traffic