20_260 5° AANPASSING Selectief meerverbod en tijdelijke boeienlijn K241-243 (18/5/20 - 14/6/21)

Publication date: 
Woensdag 09 06 2021

Locatie: Hansadok - 4e Havendok, kaai 239 241- 243 van meerpaal 43 tot meerpaal 51

Periode van de werken: van maandag 18 mei 2020 – 07.00u tot en met maandag
14 juni 2021 – 12.00u*

Omschrijving: verdiepen van de kaaimuur. Tijdens de periode van de werken worden alle meerpalen binnen de werfzone verwijderd in functie van de werkzaamheden.
Noteer: meerpaal 51 blijft beschikbaar om trossen aan te bevestigen.
Vanaf maandag 8 juni 2020 wordt de werkzone afgezet met een tijdelijke boeienlijn voorzien van verlichting en radarreflector. (zie plan)
De boeienlijn bevindt zich tot 30m uit de kaaimuur en vanaf de hoek K 241 tot meerpaal 50.

Maatregelen naar scheepvaart: op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

Verboden om tussen de boeienlijn en de kaai te varen, uitgezonderd de vaartuigen van de aannemer.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Op de kaairand zullen meerverbodsborden geplaatst worden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Contactpersoon: PoA: OP/PP: dhr. Bill Van den Acker, tel +32 485 84 44 18
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken