21_163 Selectief meerverbod K465 (20 tem 22 april 2021)

Publication date: 
Donderdag 08 04 2021

Locatie: Marshalldok, kaai 465 tussen meerpaal B95 en meerpaal B103.

Periode van de werken: van dinsdag 20 april 2021 tot en met donderdag
22 april 2021, telkens van 08.00u tot 17.00u*

Omschrijving: duikwerkzaamheden, inspectie en herstellingswerkzaamheden aan de kaaimuur.

Maatregelen naar scheepvaart: tijdens bovenvermelde periode geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd werkschip Smit Waalhaven 7 (27,89m x 7,15m) van de aannemer.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing.

Contactpersoon: W. Smit bv: dhr. Maurice Krul, gsm +31 622 41 80 40
PoA: OP/PI/MI: dhr. Marc Vangheel, tel +32 229 65 04
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken

Paul Wauters
Havenkapitein