21_278 Selectief meerverbod kaai 239 (12 juni 2021)

Publication date: 
Vrijdag 11 06 2021

Locatie: Hansadok, kaai 239

Periode van de werken: zaterdag 12 juni 2021 van 09.00u tot 13.00u*

Omschrijving: plaatsen van 2 tanks op kaai 239 door hijsbok Brabo, de tanks komen van kaai 532 - 534.

Maatregelen naar scheepvaart: tijdens bovenvermelde periode geldt een meerverbod voor alle scheepvaart, uitgezonderd hijsbok Brabo.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de hijsbok met de nodige voorzichtigheid en afstand te passeren en golfslag te vermijden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing.

Contactpersoon: IVENS NV.: dhr. Geert Maes, tel +32 3 568 81 28
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken