21_279 1° AANPASSING selectief meerverbod en tijdelijke boeienlijn kaai 243-247 (14 juni -14 december 2021)

Publication date: 
Dinsdag 14 09 2021

Locatie: 4e Havendok, kaai 243 – 247 van meerpaal 50 tot 69.

Periode van de werken: van maandag 14 juni 2021 - 07:00u tot dinsdag
14 december 2021*

Omschrijving: verdiepen van de kaaimuur. Tijdens de periode van de werken worden alle meerpalen binnen de werfzone verwijderd in functie van de werkzaamheden.
Noteer: meerpaal 50 en 69 zijn beschikbaar om meerlijnen te plaatsen.
Vanaf dinsdag 15 juni 2021 wordt de werkzone afgezet met een tijdelijke boeienlijn voorzien van verlichting en radarreflector. (zie plan)
De boeienlijn bevindt zich tot 30m uit de kaaimuur vanaf meerpaal 51 tot meerpaal 68.

Maatregelen naar scheepvaart: op de locatie van de werken geldt een selectief meerverbod, uitgezonderd vaartuigen van de aannemer.

Verboden om tussen de boeienlijn en de kaai te varen, uitgezonderd de vaartuigen van de aannemer.

Aan de scheepvaart wordt gevraagd de werfzone met matige vaart te passeren en golfslag te vermijden.

Op de kaairand zullen meerverbodsborden geplaatst worden.

Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing.

Contactpersonen: PoA: OP/PP: dhr. Bill Van den Acker, tel +32 485 84 44 18
* langer of korter in tijdsduur in functie van de vordering van de werken