Zie jij de lucht rond de haven soms felrood kleuren?

Steekvlammen van maar liefst 50 meter hoog klaren de hemel op door een proces genaamd ‘affakkeling’. Petrochemische bedrijven zijn zo uitgerust met één of meerdere ‘fakkel-installaties’.

affakkeling

 

Dat zijn torens van ongeveer 150 meter hoog van waaruit procesgassen op een gecontroleerde manier worden geëvacueerd. Maar waarom doen bedrijven aan affakeling?

 

Veiligheid boven alles

 

Affakkelen gebeurt om twee hoofdredenen. Als beveiligingsmaatregel bij storingen en tijdens grote onderhoudswerken. De gassen tijdelijk opslaan is niet haalbaar volgens de bedrijven. Ze verbranden om energie te recupereren net zomin.

 

En om veiligheidsredenen moet drukopbouw koste wat kost vermeden worden. Wanneer bij een storing de noodprocedure dus in werking treedt, schieten de fakkels in actie om de gassen gecontroleerd te lossen. Zo belanden de gassen niet onverbrand in de atmosfeer.

 

Bovendien worden ook gassen die niet 100% aan de kwaliteitsnormen voldoen gefakkeld. Een fakkelvlam kan wel 50 meter lang zijn. En dat bovenop fakkel-schoorstenen die tot 150 meter kunnen reiken. Dat hangt af van hoeveel gassen er moeten verbrand worden. Die hoogte dient om zowel mens als natuur op grondniveau tegen de immense hitte te beschermen.

Roetvorming

 

Door toevoeging van een berekende hoeveelheid stoom brandt de vlam met minder roetvorming. Tegelijkertijd maakt zo’n optimale verbranding de vlam wel luider. Daarom berekenen de bedrijven de ideale toevoer van stoom om de balans te vinden tussen een stille en propere vlam.

 

Een slechte verbranding kan echter altijd plaatsvinden. Als je dus een zwarte rookpluim uit de fakkels ziet opstijgen, bestaat die vlam ook uit roetdeeltjes.  

Een noodprocedure

 

Om veiligheidsredenen brandt er steevast een waakvlam boven in de fakkel, in de zogenaamde ‘brandertip’. De steekvlammen zijn dus in principe een noodprocedure. En maar logisch ook.

 

Voor de bedrijven betekent fakkelen even veel als hun geld in brand steken. Die metershoge vlammen zijn dus geen goedkoop voorwendsel om geen gassen te stockeren. Evenmin om hun energie niet te proberen recupereren. Bedrijven proberen fakkelen dus tot het absolute minimum te beperken.