Alternatieve locaties

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen zullen verschillende alternatieven worden onderzocht.

De projectdoelstellingen zijn:

  • extra containercapaciteit creëren om aan de vraag te voldoen;
  • ontwikkelen van industriële/logistieke gronden in functie van de bijkomende containercapaciteit;
  • voorzien van een multimodale ontsluiting tot aan het hoofdwegennet: spoor, weg en binnenvaart.

Lees hier meer over de momenteel bekende alternatieve locaties.

Actuele stand van zaken project ECA

Van 10 juli tot 19 augustus 2018 loopt de publieke raadpleging van de tussennota van het complex project ECA.

Download de tussennota.