AMARIS

Amaris legt zich toe op de ontwikkeling en de realisatie van de haven van Antwerpen tot een Smart Port. Ook het beheer van het computerpark valt onder Amaris. Verder ondersteunt het medewerkers van het Havenbedrijf bij IT-gerelateerde problemen en projecten.

Voor een haven is telematica een strategisch wapen. In de zeer competitieve maritieme wereld speelt IT een voorname rol in tal van bedrijfskritische aspecten: een vlot en veilig scheepvaartverkeer, de snelheid van behandeling, een strikte opvolging van (gevaarlijke) goederen, een efficiënt resources management voor personeel, materieel en gronden, en de correctheid van de financiële afwikkeling.

 

Op al deze terreinen levert AMARIS performante, innovatieve en duurzame oplossingen. Voor elk project verdiept het zich in het specifieke business domein om met aangepaste technologie de informatie- en communicatiebehoeften van de betrokkenen te kunnen lenigen.

 

Vandaag beschikken de gebruikers van het Havenbedrijf over tientallen softwareapplicaties. Dit zijn zowel van derden aangekochte toepassingen die na marktonderzoek bleken tegemoet te komen aan de vooropgestelde eisen van onze gebruikers, als door AMARIS in huis gemaakte unieke toepassingen.

 

Ook voor havengebruikers ontwikkelde AMARIS nuttige softwareapplicaties, zoals APICS2.

Contact

AMARIS

T.: 
+32 03 229 76 50
Address: 

Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen