APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center

Het APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center is een internationaal opleidingsinstituut voor haven- en maritieme aangelegenheden dat zich richt op kennisoverdracht aan professionelen via standaardseminaries, maatwerkopleidingen, studiebezoeken en “lectures abroad”. De opleidingen bieden een ideale mix van theorie en praktijk waarbij havenprofessionals hun expertise rond haven-, maritieme- en logistieke aangelegenheden op een interactieve manier kunnen bijschaven.

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center is een zusterbedrijf van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Via kortlopende, praktijkgerichte en interactieve opleidingen zorgt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center voor een optimale transfer van de meeste aspecten van het hedendaagse havengebeuren. De samenwerking tussen de publieke en private havenbedrijven vormt daarbij één van de steunpunten.

Het aanbod en de methodiek van APEC is uniek in Europa:

  • enkel gericht op professionals
  • interactieve aanpak
  • ideale mix tussen theorie en praktijk
  • gericht op de actuele uitdagingen van iedere havenprofessional
  • gebaseerd op de jarenlange knowhow en expertise van de haven van Antwerpen

De standaardseminaries worden tweemaal per jaar aangeboden en hebben een looptijd van 2 weken. Enkele voorbeelden: havenbeheer, Break Bulk Cargo, havenbeveiliging.

De maatwerkopleidingen worden op vraag aangeboden. APEC stelt een compleet programma samen, volledig toegespitst op de specifieke interesses van de aanvrager. Enkele voorbeelden: organisatie van de havenarbeid, havenmarketing, landlord-haven en concessie.

De studiebezoeken kunnen variëren van een halve dag tot enkele dagen. De aanvrager kiest zelf de havenaspecten en de "site visits" van het bezoek. APEC zorgt voor een professionele invulling en begeleiding. Ook hier ligt de nadruk op interactiviteit.

Lectures Abroad” of maatwerkopleidingen in het buitenland worden meestal op verzoek van een buitenlandse overheid aangeboden of als follow-up van de seminaries. Gedurende een week krijgen geïnteresseerde overheden een opleiding van lesgevers met publieke en private ervaring. Ook hier voorziet APEC een interessant basisaanbod dat verder kan verfijnd worden.

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers:

  • een transfer van vaardigheden en expertise door middel van interactieve discussies met professionelen uit de havensector
  • een evenwichtige mix van presentaties en gerelateerde bedrijfsbezoeken
  • een inzicht in operationele aspecten van maritieme en havengerelateerde activiteiten
  • de kans tot professionele netwerking

De samenwerking met de Vlaamse overheid en BTC stelt APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center bovendien in staat een uitgebreide beurswerking uit te bouwen. Meer informatie over deze beurswerking kan op de website van APEC teruggevonden worden.

APEC garandeert kwaliteit

APEC werd opgericht in 1978 en heeft in die bijna 40 jaar meer dan 14.000 cursisten opgeleid, afkomstig uit 150 landen wereldwijd. Hieruit groeide een keur aan internationale partners zoals: Universiteit van Dalian (China), Euro-Asian Transport Union (Rusland), Transport Education Training Authority (Zuid-Afrika), Sao Paulo State Government (Brazilië) en nog veel meer.

APEC is door het IAPH (International Association of Ports & Harbours) erkend als opleidingsinstituut.

Sinds 2004 wordt APEC door het State Administration of Foreign Experts Affairs of China (Safea) erkend als overzees opleidingsinstituut met betrekking tot havengerelateerde materie voor Chinese delegaties. Het is het enige Europese instituut dat in deze materie erkend werd.

In 2010 ontving APEC de ‘People Development Award’ tijdens de International Bulk Journal Award als erkenning voor de onderneming die het meest vooruit denkt door te investeren in de opleiding van mensen die werkzaam zijn in bulk shipping en cargo handling business.