Bericht 215 - Alternatieve bediening Marshalldok (tot nader order)

Publication date: 
Maandag 30 05 2016

NAUTISCH PERSBERICHT: Nr. 16/215
Alternatieve bediening toegang Marshalldok

Bericht aan alle verkeersdeelnemers in de Haven van Antwerpen.

Vanaf maandag 6 juni 2016 08u00 zal de toegang tot het Marshalldok op een alternatieve wijze geregeld worden.

De huidige regeling van toegangverlening via een groen licht na aanvraag op VHF-kanaal 26 voor alle scheepvaart, komt te vervallen en wordt vervangen door het volgende:

Zeevaart afkomstig van, en met bestemming naar, het Marshalldok neemt via VHF-kanaal 71 contact op met het Nautische Commando BOS/VCS, waarna het aandachtsein aangestoken wordt. Dit aandachtsein bestaat uit twee oranje rondom rond zichtbare zwaailichten op de noordelijke kant van de toegang tot het Marshalldok (zie kaart). Dit wordt eveneens gecommuniceerd op de VHF-kanalen 26, 71 en 74. Indien het aandachtsein ontstoken is, is het voor de binnenvaart verboden de kaai (toepassingsgebied, zie kaart) te verlaten. Indien varende moet de binnenvaart bijdraaien en de geul zo snel mogelijk verlaten. Na de passage van de zeevaart wordt het aandachtsein gedoofd.

Samengevat:

1. Rood/Groen licht wordt niet langer bediend, VHF 26 evenmin.
2. Indien aandachtsein aangestoken bij passage zeevaart: verbod tot varen binnenvaart
3. Indien aandachtsein gedoofd: manoeuvreren toegestaan volgens ‘goed zeemanschap’.
4. Consultatie verkeersbeeld mogelijk via Nautisch Commando BOS/VCS VHF 71
5. Positie aandachtsein en zone toepasbaarheid, zie kaart.
6. Een eerste evaluatie is voorzien na 1 maand

Marc Bosseler
Havenkapitein