Bericht 204 - 4de wijziging snelheidsbeperking en verkeersregeling Kanaaldok B1 (permanent)

Publication date: 
Woensdag 16 07 2014

Locatie: kaai 508 - 514
Omschrijving : snelheidsbeperking en verkeersregeling voor zeevaart

Maatregelen naar scheepvaart:
- Indien er zeeschepen gemeerd liggen aan de buitenkant van steiger 512, geldt er tussen kaai 508 en 514 een strikte snelheidsbeperking. Om veiligheidsredenen is de snelheid er voor alle zeeschepen beperkt tot maximaal 4 knopen.
- Alle scheepvaart dient zo veel als mogelijk vrij te blijven van de aan 512 afgemeerde zeeschepen.
- Indien de steiger aan de buitenzijde vrij is, is de snelheidsbeperking van 4 knopen niet van kracht met dien verstande dat er steeds, volgens de regels van goed zeemanschap, met veilige snelheid dient gepasseerd te worden.
- Vaartuigen gemeerd aan deze steiger worden herinnerd aan HKD GHPV art. 3.2.3 en Havenonderrichting 3.2.3 die hier zeker van toepassing is.
- Kruisende zeevaart tussen kaai 508 en 514 is verboden.
- Zeevaart richting Noord heeft voorrang op zeevaart richting Zuid.
Om veiligheidsredenen kan op verzoek van de scheepvaart, de HVL/ACC hiervan afwijken.
Maatregelen naar landverkeer: niet van toepassing

Marc Bosseler
Havenkapitein