BE-Alert Haven en BIN Haven Antwerpen: een krachtig platform voor noodcommunicatie

Op initiatief van het Havenbedrijf lanceerde de haven van Antwerpen in 2014 als eerste Belgische zeehaven een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Het BIN Haven is een verwittigingssysteem waarmee de BIN-coördinator en politie zowel preventieve als dringende berichten kunnen versturen naar de bedrijven in het havengebied. Via BE-Alert Haven zal de overheid bij noodsituaties dringende verwittigingen en adviezen naar de bedrijfsverantwoordelijken in de haven kunnen sturen. Zo kan de havengemeenschap in het geval van incidenten rekenen op 2 krachtige communicatietools die werken binnen het platform BE-Alert van het Crisiscentrum van de federale regering.

Hulp nodig?

  • Security: merk je iets verdacht? Bel 101
  • Safety: Ruik, hoor, voel, zie je iets gevaarlijk? Bel 112

  

Het netwerk is een samenwerkingsakkoord tussen bedrijven in het Antwerpse havengebied en de lokale autoriteiten, waarbij de bedrijven zich ertoe verbinden om op een gestructureerde wijze informatie over verdachte en/of criminele situaties via de politie met elkaar uit te wisselen. De betere informatiedoorstroming laat de politie toe om sneller te reageren wanneer er verdachte handelingen worden waargenomen, wat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de havengebruikers vergroot. De aangesloten bedrijven krijgen snel en simultaan melding van de feiten en de kans om zelf slachtoffer te worden zal hierdoor verminderen. Vandaag tellen we reeds meer dan 700 BIN Haven-leden verspreid over een oppervlakte van 120 km².
 

Voor meer informatie over de Nationale BIN-werking kan u steeds terecht op volgende websites:

 

Crisiscommunicatie met BE-Alert Haven

Om elk bedrijf snel en 24/7 op de hoogte te kunnen brengen over een potentiële noodsituatie, worden alle contactgegevens van bedrijven in het havengebied voortaan in één unieke lijst beheerd. Zo maken Port of Antwerp, de stad Antwerpen, gemeenten Beveren en Zwijndrecht, de politie en hulpdiensten samen werk van een betere verwittiging bij noodgevallen in de haven. De activatie van BE-Alert Haven is in handen van de burgemeesters, de gouverneurs of het Crisiscentrum van de regering. Zij kunnen hiermee bij een noodsituatie de dringende verwittiging en adviezen zeer gericht aan de bedrijfsverantwoordelijken sturen, die op hun beurt de veiligheidsprocedures uit de eigen interne noodplannen kunnen opstarten.

Meer informatie over BE-ALERT kan u hier vinden

 

Coördinatie

De BIN-coördinator, als aanspreekpunt tussen publieke en private sector, zal de actualisatie voor BIN Haven en BE-Alert Haven opvolgen en is te bereiken via portsecurity@portofantwerp.com
 

Elke betrokkene is verantwoordelijkheid voor de correctheid en volledigheid van de eigen gegevens.

Elke betrokkene staat in voor de verdere verwittiging van de dringende noodinformatie en/of voorzorgsmaatregelen voor iedereen op het bedrijfsterrein (incl. sub-concessies/contractoren/derden).