Binnenvaart

In nauwe samenwerking met publieke en private partners is de haven van Antwerpen continu op zoek naar nieuwe oplossingen om het aandeel van binnenvaart uit te breiden. Vernieuwende maatregelen helpen verladers om hun klanten in het Europese achterland snel te bereiken op een betrouwbare manier. Op die manier zet de haven van Antwerpen de toon in de binnenvaart - als haven voor binnenvaart in Europa.

Korte transittijden naar de Europese consument


De haven van Antwerpen is uitstekend aangesloten op het 1.500 km lange Belgische binnenvaartnetwerk. Door haar inlandse ligging, middenin de Schelde-Maas-Rijn-delta, is de haven rechtstreeks verbonden met het pan-Europese binnenvaartnetwerk. De transittijden naar strategische gebieden in het Europese achterland zijn dus vrij kort.

 

38% van de totale goederentrafiek van en naar de haven van Antwerpen verloopt momenteel (anno 2018) via de binnenvaart.

 

 

Vind een verbinding via Connectivity Platform

 

Vind een binnenvaartoperator in Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inland terminals creëren toegevoegde waarde

Tientallen inland terminals in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland creëren via verschillende logistieke activiteiten toegevoegde waarde: voor- en natransport, just-in-time oplossingen, stuffen en strippen op de terminal en depot voor lege containers. Dankzij hun directe verbinding met de haven en dagelijkse afvaarten zorgen ze voor een vlotte doorstroming naar industriële zones over heel Europa.

 

 

Diensten voor de binnenvaart

Binnenvaartschippers kunnen op verschillende plaatsen in de haven terecht voor elektriciteitsvoorziening, ontgassing, afnemen van drinkwater, ophalen van bilgewater, ... Er ook afvalparken voorzien op verschillende locaties op linker- en rechteroever.

Het overzicht van al deze diensten vind je in de handige kaart voor de binnenvaart. Daarin krijg je een ook een handig overzicht van wachtplaatsen, beschikbare communicatiekanalen en contactgegevens van de sluizen.

De meest actuele informatie m.b.t. walstroom, afvalinzameling en drinkwater voor binnenschepen in Vlaanderen vind je op www.binnenvaartservices.be. Daar raadpleeg je bijvoorbeeld de beschikbaarheid van walstroomaansluitpunten in real time.

 

42% van het totale goederenverkeer in de haven moet in 2030 via de binnenvaart

 

 

Verbeteren infrastructuur voor binnenvaart

Het Havenbedrijf wil de dienstverlening aan de binnenvaart nog uitbreiden onder meer op het vlak van drinkwaterbevoorrading, LNG bunkering, walstroom en afvalontvangst. Daarnaast tracht het Havenbedrijf in overleg met de binnenvaartsector het beleid rond ligplaatsen in de haven  optimaliseren en extra ligplaatsen voorzien waar mogelijk. 

 

Enkele concrete projecten:

  • Renovatie Van Cauwelaertsluis 
  • Constructie van ligplaatsen op de Schelde, ter hoogte van Ketelplaat 
  • Verbeteren van het Albertkanaal: verbreden van het kanaal en verhogen van de bruggen over het kanaal (9,10m) ten voordele van containerbinnenvaartschepen met 4 lagen 

 

 

  • In 2016 realiseerde de Vlaamse overheid samen met het Havenbedrijf de Kieldrechtsluis, de grootste sluis ter wereld. Via deze sluis hebben binnenvaart- en zeeschepen makkelijke toegang tot de andere dokken op Linkeroever. De sluis is 500 meter lang, 68 meter breed en heeft een diepte van 17,8 meter onder TAW (waterhoogte). 

 

 

Meer goederentransport via de binnenvaart  

Port of Antwerp ambieert een modal shift van transportstromen ten voordele van binnenvaart en spoorvervoer. Het Havenbedrijf ondersteunt deze modal shift via inspanningen om het aantal verbindingen en de efficiëntie van de binnenvaart te verhogen. 


 

Hoe gaan we dit realiseren?

 

Actieplan containerbinnenvaart

De Antwerpse havengemeenschap gaat met het actieplan containerbinnenvaart een versnelling hoger om de groei van de haven op een duurzame manier op te vangen. De afspraken draaien om drie grote pijlers: planning en samenwerking, bundeling en digitalisering. Het samenspel van al deze maatregelen moet zorgen voor een optimalisatie van de containerbinnenvaart en een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners.

 

Nauwe samenwerking met waterwegbeheerders en marktspelers

Voor beleidsontwikkelingen op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau werkt het Havenbedrijf nauw samen met o.m. NV De Scheepvaart en met 'Waterwegen en Zeekanaal NV'. Deze waterwegbeheerders beogen via diverse lopende initiatieven de vaarweginfrastructuur te optimaliseren en het gebruik van de vaarwegen te bevorderen.

Het Havenbedrijf pleegt regelmatig overleg met de binnenvaartsector. Door de krachten te bundelen, kan de haven de processen en structuren rond de binnenvaart stroomlijnen en een positieve dynamiek bij de diverse stakeholders creëren. 

 

Digitale toepassingen

C-Point is het netwerk van systemen en oplossingen voor elektronische communicatie in de haven van Antwerpen. Het zorgt voor een efficiënte informatieuitwisseling en relevante tools voor onder andere binnenschippers.

  • Barge Traffic System (BTS) is een webapplicatie die sinds 2007 in gebruik is en die als doel heeft de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven te vereenvoudigen. 

 

 

Nuttige contactgegevens

 

 

Enkele cijfers

 

 

Contact

Marjan Beelen

Function: 
Mobility Advisor Barge
T.: 
+32 3 205 21 19

Dominique Vercauteren

Function: 
Mobility Advisor Barge
T.: 
+32 3 205 22 64

Thomas Verlinden

Function: 
Mobility Advisor Barge & Rail
T.: 
+32 3 205 21 86