Cepa

Om de havenarbeid in Antwerpen te organiseren is in 1929 de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen (Cepa) opgericht. Hierin zetelden vertegenwoordigers van onder andere handelsbedrijven, de scheepvaart en goederenbehandelaars. Cepa vertegenwoordigde de belangen van de werkgevers en onderhandelde mee over de arbeidsvoorwaarden. De organisatie regelde echter ook de uitbetaling van havenarbeiders, hun sociale vergoedingen en de aanwerving van nieuwe arbeiders.

Tachtig jaar later is de strekking van het takenpakket nog enigszins vergelijkbaar, al steekt de organisatie natuurlijk wel in een modern jasje en is het aantal diensten verder uitgebreid. Cepa vertegenwoordigt nog altijd de werkgevers bij onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten, geeft advies over de tewerkstelling van havenarbeiders en treedt op bij sociale geschillen. Verder staat Cepa tegenwoordig in voor de personeels- en loonadministratie van circa 9.300 arbeiders.

Cepa is één van de vijf organisaties die zijn aangesloten bij de federale Werkgeversverbond der Belgische havens. Onderafdelingen van Cepa zijn onder meer de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming, het opleidingscentrum Ocha en de Sociale inrichting der werkgevers aan de haven van Antwerpen (Siwha).