Certified Pick up

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. 'Certified Pick up' (CPu), een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers, is op 1 januari 2021 van start gegaan en zal op termijn het huidige systeem van pincodes vervangen. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

 

De tweede fase van CPu gaat in op 1 juli 2021. De uitrol van deze fase zal terminal per terminal verlopen, waardoor we geleidelijk aan zullen afstappen van het gebruik van pincodes. Alle rederijen zullen een vrijgaverecht moeten toekennen aan hun klanten. Daarom vereist Port of Antwerp dat je jouw bedrijf uiterlijk op 1 juni 2021 registreert op CPu.

 

Veiliger proces

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

 

Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, is vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking getreden. CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces connecteert.

 
 

Hoe het werkt

Het CPu-platform ontvangt en verwerkt containerinformatie om op basis daarvan een gemachtigde afhaling te genereren, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze gemachtigde afhaling wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo is het tijdsbestek tussen de aanmaak van dit recht en de afhaling van de container minimaal.

 

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up.

 

De implementatie van CPu zal gefaseerd verlopen vanaf 1 januari 2021. In de eerste fase zal het CPu-platform er voor zorgen dat er transparantie is over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. 

In de volgende fase zullen de verschillende ketenpartners geleidelijk aan overschakelen op de nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit.

Veiliger, maar ook efficiënter

CPu levert voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van importcontainers in de haven. Ook de bevoegde instanties zullen met behulp van CPu efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

 

 

 

Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik juich toe dat de havengemeenschap mee haar schouders zet onder een verdere beveiliging van de logistieke keten.

Havenschepen Annick De Ridder

Verplicht gebruik

Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven is het gebruik van Certified Pick up verplicht en dit vanaf januari 2021. Alle containers die een Antwerpse haventerminal fysiek verlaten via truck, spoor of binnenvaart vallen onder de verplichting. Het juridische kader is opgenomen in de Havenpolitieverordening. Port of Antwerp kiest voor een gefaseerde aanpak om de stabiele uitbouw van het systeem te garanderen.

Tarieven en facturatie

Hieronder zie je de bijdrage per container voor de verschillende partijen die gebruik maken van Certified Pick up, evenals de tarieven die verbonden zijn aan het aansluiten op het 'Certified Pick up'-platform. Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat weer te geven.


 

Meer weten?

Deze bronnen kan je raadplegen voor aanvullende informatie over het CPu-platform:

 

 • Presentatie: een presentatie met 28 dia's in PDF-formaat die het 'wat, waarom, wanneer, wie en hoe' van CPu uitleggen (Engelstalig).
  Download de presentatie
 • Aan de slag gaan: een korte gids met een overzicht van de stappen die ondernomen moeten worden om te verbinden met het CPu-platform.
  Raadpleeg de stappengids
 • FAQ-pagina: een overzicht van veelgestelde vragen over CPu.
  Lees de FAQ
 • Verbonden gebruikers: een lijst van partijen die momenteel gebruik maken van CPu.
  Bekijk de gebruikers
 • Havenpolitieverordening: de relevante bepalingen over CPu uit de havenpolitieverordening (HPV).
  Download de HPV
 • Havenverordening Certified Pick up: de havenverordening die het aanbieden van CPu aan havengebruikers door een gemachtigde dienstverlener reguleert.
  Download de havenverordening
 • Documentatie: NxtPort, een dochteronderneming van Port of Antwerp, heeft een welkomstpakket samengesteld met verdere details en technische instructies voor het aansluiten op het CPu-platform.
  Lees de documentatie
 • Nota over continuïteit: een document met de maatregelen die Port of Antwerp neemt om de continuïteit van het CPu-platform te waarborgen.
  Raadpleeg de nota
 • Als je op de hoogte wilt blijven, kan je je hier ook inschrijven om updates over CPu te ontvangen:
  Abonneer je op updates

 

Als je nog vragen hebt, kan je ons bellen of een e-mail sturen via onderstaande contactgegevens.

Contact

Certified Pick up

NxtPort