Certified Pick up

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. 'Certified Pick up', een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers, gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

 

Neem deel aan onze online infosessies

Wil je graag meer informatie over Certified Pick up? Dan raden we aan om deel te nemen aan een van onze online infosessies:

  • Nederlandstalige sessie: 27 november, 14u00 - 15u00
  • Engelstalige sessie: 30 november, 14u00 - 15u00

 

Veiliger proces

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

 

Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, treedt vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking. CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces connecteert.

 
 

Hoe het werkt

Het CPu-platform ontvangt en verwerkt containerinformatie om op basis daarvan een gemachtigde afhaling te genereren, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze gemachtigde afhaling wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo is het tijdsbestek tussen de aanmaak van dit recht en de afhaling van de container minimaal.

 

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties zoals douane en politie binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up.

 

De implementatie van CPu zal gefaseerd verlopen vanaf 1 januari 2021. In de eerste fase zal het CPu-platform er voor zorgen dat er transparantie is over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. 

In de volgende fase zullen de verschillende ketenpartners geleidelijk aan overschakelen op de nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit.

Veiliger, maar ook efficiënter

CPu levert voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van importcontainers in de haven. Ook de douane en de politie zullen met behulp van CPu efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

 

 

 

Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik juich toe dat de havengemeenschap mee haar schouders zet onder een verdere beveiliging van de logistieke keten.

Havenschepen Annick De Ridder

Verplicht gebruik

Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven zal het gebruik van Certified Pick up verplicht zijn en dit vanaf januari 2021. Alle containers die een Antwerpse haventerminal fysiek verlaten via truck, spoor of binnenvaart vallen onder de verplichting. Het juridische kader is opgenomen in de Havenpolitieverordening. Port of Antwerp kiest voor een gefaseerde aanpak om de stabiele uitbouw van het systeem te garanderen.

 

Meer weten?

Deze bronnen kan je raadplegen voor aanvullende informatie over het CPu-platform:

 

 

Als je nog vragen hebt, kan je ons bellen of een e-mail sturen via onderstaande contactgegevens.

Contact

Kwinten Simoens

Function: 
Project Manager
T.: 
+32 3 205 21 34
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Pascale Pasmans

Function: 
Project Manager
T.: 
+32 3 205 2459
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen