Concessietarieven

Op basis van een aantal criteria die rekening houden met de strategische visie van de haven - aandacht voor duurzame ontwikkeling, het creëren van toegevoegde waarde, het streven naar een concurrentiële positie en de zorg voor het milieu – worden door de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen jaarlijks concessietarieven vastgelegd die ervoor zorgen dat de beschikbare gronden optimaal worden benut.

Het tarief voor elke specifieke concessie wordt door het Havenbedrijf vastgesteld aan de hand van drie parameters:

De ligging van het terrein

Voor concessies op de kaaien wordt een lager tarief aangerekend dan voor concessies achter de kaaien. Dit onderscheid wordt gemaakt om de vestiging van activiteiten die de goederentrafiek bevorderen, te stimuleren.

De staat van de ondergrond

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verharde en onverharde terreinen. Voor verharde terreinen/kaaien een hoger tarief aangerekend dan voor onverharde terreinen/kaaien. 

De aard van de geplande activiteit

Activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van goederentrafieken (verkeersscheppende activiteiten) worden een lager tarief aangerekend dan activiteiten die eerder dienstverlenend zijn.

De concessievergoeding wordt betaald via domiciliëring.

Een gedetailleerd overzicht van onze tarieven kan u aanvragen bij de dienst Patrimoniumbeheer.

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen