Contactgegevens HSS & VT

Binnen het havengebied waakt de dienst Harbour Safety & Security (HSS) over de veiligheid van het scheepvaartverkeer. Ze staat in voor het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van openbare orde en veiligheid van het havengebied, zoals de regeling van de goederenbehandeling en opslag, de regeling van de toegankelijkheid van het havengebied en de vrijwaring van het milieu, de integriteit en de veiligheid van het havengebied.

 

De dienst Vessel Traffic (VT) staat in voor een veilige en efficiënte doorstroom van het scheepvaartverkeer in het havengebied: ze zorgt voor verkeersplanning, scheepvaartbegeleiding achter de sluizen en het beheer van ligplaatsen van zee- en binnenvaartschepen.

 

We bouwen onze scheepvaartplanning en -begeleiding verder uit en blijven het toezicht en de handhaving verbeteren met één doel voor ogen: veilig en vlot verkeer in de haven van Antwerpen. Daarom verduidelijken we ook onze mailadressen van deze diensten zodat je weet waar je met welke vraag terecht kan. Op de pagina’s hieronder vind je een overzicht van de verschillende diensten en hun contactgegevens.