Coronavirus: advies en maatregelen voor de havengemeenschap

Het coronavirus grijpt iedereen aan, thuis en op ons werk. Ondanks de ingrijpende impact op de onze hele samenleving blijft de haven van Antwerpen operationeel.

De haven van Antwerpen is een cruciale spil in de bevoorrading van het land en een groot deel van Europa. Transport van voedingsmiddelen, medicijnen, brandstoffen en andere goederen blijft gegarandeerd. De sluizen werken, de sleep- en loodsdiensten functioneren zoals het moet en er zijn voldoende havenarbeiders aan het werk.

 

Om het correct functioneren van de haven te verzekeren is een multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce aangesteld. De taskforce evalueert continu of bijkomende maatregelen nodig zijn en houdt alle havenpartners daarvan op de hoogte.

 

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers in de haven van Antwerpen staan voorop. Het Havenbedrijf volgt voortdurend de adviezen van (inter)nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en werkt actief mee aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus.

 

 


Terugkeren naar de werkplek?

 

Bij het terugkeren naar de werkplek is het essentieel om duidelijk te communiceren over de maatregelen. In onze toolbox vind je heel wat materiaal voor een vlotte en veilige start van het kantoorwerk. Naast de reeds bestaande affiche om bezoekers te informeren over social distancing, zijn er ook stickers om aan te geven waar je goed zit om te werken, eten of vergaderen.

 

Ontdek het 'Veilig aan het werk pakket'

 

 


 
Port of Antwerp staat de voltallige havengemeenschap bij met raad en daad en houdt je op de hoogte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Bij vragen kan je terecht bij corona@portofantwerp.com. Wil je deze pagina in het Engels lezen, dat kan.

De Engelstalige pagina vind je hier.

 

 


 

 

Veelgestelde vragen

 

Wat zijn de verplichte voorkomingsmaatregelen?

 

Om de havende draaiende te houden en om een veilige werkomgeving te garanderen, volg je de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid op:

 

 • blijf thuis bij een vermoeden van ziekte
 • was regelmatig je handen
 • nies of hoest in je elleboog of gebruik een zakdoek en gooi deze direct weg
 • vermijd om handen en kussen te geven
 • bewaar een afstand van minstens 1,5 meter van andere mensen
 • werk thuis indien mogelijk

 

Hoe gaat het Havenbedrijf om met personeelsbezetting?

 

Medewerkers van Port of Antwerp werken tot en met eind augustus waar mogelijk thuis. Uiteraard zijn zij per e-mail of telefonisch bereikbaar. De operationele dienstverlening loopt door. Extra stappen zijn ondernomen om de verplichte voorkomingsmaatregelen te garanderen. Het Antwerp Coordination Center is en blijft 24/7 bereikbaar.

 

Hoe gaat het Havenbedrijf om met events, rondleidingen en havenbezoeken?

 

Evenementen, rondleidingen en havenbezoeken zijn geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Enkel hoogstnoodzakelijke bezoekers zijn toegelaten op onze werklocaties. Dit wil zeggen dat we publieke bezoekers van het Havenhuis en andere werklocaties weren. Het MAS Havenpaviljoen blijft (voorlopig) wel open.

 

Een overzicht van alle evenementen vind je hier. Alle maatregelen gelden tot eind augustus.

 

Vaart deWaterbus nog?

 

Sinds 08/06/2020 is iedereen terug welkom op deWaterbus. Bijkomend is de capaciteit terug maximaal en wordt er aan elke halte gestopt op de Schelde.

 

Het dragen van een mondmasker of een andere vorm van neus- en mondbescherming is verplicht aan zowel de haltes als op de boten. We vragen ook aan onze passagiers om maximaal afstand te houden, indien mogelijk.

 

Voor meer informatie over deWaterbus, raadpleeg https://www.dewaterbus.be.

 

Rijdt de Fietsbus nog?

 

Ja, met een capaciteit van 15 personen per bus.

 

We vragen wel aan onze passagiers om maximaal afstand te houden aan de haltes en in de bus. Recreanten die een uitstap wensen te maken, mogen terug gebruik maken van de Fietsbus maar enkel tijdens de daluren.

 

Tijdens de piekuren hebben enkel pendelaars van woon-werkverkeer toegang tot de bus. Je vindt deze uurregeling terug op de website.

 

Het dragen van een mondmasker of enige vorm van mond- en neusbescherming is verplicht zowel aan de haltes als in de bus. Doe dit voor je gezondheid, maar ook voor die van je medereizigers.

  

Wat is de economische impact?

 

Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de pandemie, bleef de economische schade voor de haven beperkt. De totale goederenoverslag daalde de eerste jaarhelft met 4,9% ten opzichte van de eerste helft van 2019. Na een sterk eerste kwartaal kende de haven een verwachte terugval in de overslag van alle goederenstromen, uitgezonderd het containersegment. Voor het derde kwartaal verwacht Port of Antwerp nog geannuleerde afvaarten (blank sailings), maar tegelijk ziet het wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van de Europese economie.

 

Werking

 

Worden schepen gescreend op ziektes (o.a. coronavirus)?

 

Alle inkomende zeeschepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarin de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens.

 

Op basis hiervan screent Saniport de gezondheid van opvarenden. Dit is ook het geval voor het coronavirus. Alle uitgaande schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen indien de gezondheidssituatie tijdens het havenbezoek is veranderd ten opzichte van de toestand bij het opvaren. Je kan de volledige procedure, vastgelegd door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en verfijnd op 3 april, hier vinden.

 

Wat zijn de richtlijnen in geval van een zieke aan boord van een zeeschip?

 

In geval van ziekte aan boord van een zeeschip op weg naar de haven moeten de volgende stappen worden gezet.

 

Wat zijn de richtlijnen in geval van een zieke aan boord van een binnenvaartschip?

 

In geval van een zieke aan boord en indien het schip zich in het havengebied of op weg naar de haven bevindt, moeten de volgende stappen worden gezet.

 

Wat zijn de richtlijnen voor de scheepsbemanning en de loodsen voor het aan boord gaan en tijdens het loodsen?

 

Als algemene regel vragen we alle bemanningsleden die niet betrokken zijn bij de navigatie om de werkruimte te verlaten. Tijdens de reis dient de afstand tussen personen minimaal anderhalve meter te bedragen. Je vindt de volledige richtlijn die door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit is opgesteld en van toepassing is in onder andere de haven van Antwerpen hier.

 

Waar kunnen vrachtwagens gebruik maken van sanitaire voorzieningen ?

 

Sanitaire voorzieningen zijn meestal beschikbaar op de terminals. Ook op vrachtwagenparking Goordijk zijn er sanitaire blokken voorzien die 4 keer per dag worden gereinigd.

 

Welke maatregelen worden er getroffen om de truckers in een zo veilig mogelijke omgeving te kunnen laten werken? Ik denk hier aan sanitaire voorzieningen, alternatieven voor de vinger/handscanners?

 

Sanitaire voorzieningen zijn meestal beschikbaar op de terminals. Ook op vrachtwagenparking Goordijk zijn er sanitaire blokken voorzien die 4 keer per dag worden gereinigd.

 

Alternatieven voor de vingerscan en/of handscan zijn niet steeds mogelijk en vallen onder de verantwoordelijkheid van de individuele terminals. Zij worden aangemoedigd om voldoende reiniging te voorzien.

 

Antwerpen werd op 'code oranje' gezet door Nederland. Heeft dit invloed op vracht- en scheepvaartvervoer?

 
Antwerpen werd op 'code oranje' gezet door Nederland. Maar vracht- en scheepvaartvervoer worden door de Nederlandse autoriteiten beschouwd als noodzakelijk vervoer en voor hen geldt deze code niet. Voor transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven tenzij zij medische klachten hebben. Vrachtwagenbestuurders worden verzocht hun voertuig niet vaker dan strikt noodzakelijk te verlaten. Schippers en bemanning worden verzocht om aan boord te blijven.
 

Is het verplicht om een mondmasker te dragen in de haven van Antwerpen?

 

Een mondmasker is verplicht vanaf het betreden van de terminal. Deze regel geldt voor iedereen: havenarbeiders, bedienden en derden, zoals douanebeambten, vertegenwoordigers van rederijen en vrachtwagenchauffeurs. Concreet moet je dus een masker dragen in de gebouwen en tijdens de verplaatsing naar de werkpost. Ook in de gangen, het sanitair, de lockerrooms en refter draag je een masker. Op de werkposten blijven de regels dezelfde: is de sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd, dan is een masker niet verplicht. De nieuwe richtlijnen gelden voor het hele Antwerpse havengebied, dus ook die delen ervan die buiten de Antwerpse provinciegrenzen vallen. 

 

Welk attest is er nodig voor verplaatsing gedurende de nachturen?

 

Aangezien de haven een essentiële sector is, zijn havenmedewerkers niet onderhevig aan de avondklok voor hun werkzaamheden in de haven. Een attest van de werkgever volstaat bij controles - attesten die tijdens de eerste corona-uitbraak zijn gemaakt, blijven geldig.

 

Is het veilig containers of lading van schepen komende uit risicogebieden te openen of behandelen?

 

Het virus verplaatst zich van mens tot mens. Hoe dit precies gebeurt, is niet bekend, maar waarschijnlijk spelen hoesten en niezen een belangrijke rol. Buiten het lichaam kan het virus niet lang overleven; dus ook niet op lading en in containers. Andere coronavirussen verspreiden zich op dezelfde manier en er is geen reden om aan te nemen dat dit voor COVID-19 anders is.

 

Blijft de havenwerking (sluizen, sleepboten, ...) steeds gegarandeerd?

 

De werking loopt gewoon door maar met aangepaste maatregelen:

 

 • Bij ziekte blijft het Havenbedrijf-personeel thuis
 • Aan boord gaan is beperkt tot de meest noodzakelijke bezoeken
 • Aan boord vermijden we rechtstreeks contact met de kapitein en de bemanning zo veel mogelijk door afstand te houden en de regels omtrent handhygiëne en hoest- en nieshygiëne te respecteren

 

Het Havenbedrijf volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op en past deze maatregelen aan indien nodig. 

 

Wat zijn de richtlijnen voor personeel van terminals en kaaien?

 

Om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, hanteren terminals en kaaien best de basisregels met betrekking tot hygiëne en afstand:

 

 • Personeel dat ziek is moet thuis blijven
 • Beperk aan boord gaan tot de meest noodzakelijke bezoeken
 • Vermijd rechtstreeks contact met de kapitein en de bemanning zo veel mogelijk door afstand te houden en de regels omtrent handhygiëne en hoest- en nieshygiëne te respecteren

 

Volg zeker de bijkomende richtlijnen van CEPA op. Een concreet voorbeeld: leg voor het loket voor truckers een maximum aantal aanwezigen op en trek lijnen om afstand te houden in wachtrijen. Werk eventueel met een afroep- of ticketsysteem. Zorg voor voldoende handhygiënevoorzieningen bij handscans en touchscreens.

 

Ik woon in Nederland en daar zijn de maatregelen anders. Welke maatregelen volg ik best?

 

De regels van het land waarin je werkt gelden, niet de regels van het land waarin je woont.

 

Wat zijn de richtlijnen voor personeel en bezoekers van zee- en binnenvaartschepen?

 

De bemanning moet rechtstreeks contact met andere bemanning van bunkerschepen, surveyors, terminalpersoneel, loodsen, scheepsagenten, dokwerkers, overheidsfunctionarissen enz. …zo veel mogelijk vermijden en waar nodig afstand bewaren, uiteraard zonder hun werk te hinderen. Indien het contact niet kan worden vermeden, moet een sociale afstand van min. 1,5m worden gerespecteerd en moeten de algemene maatregelen op het gebied van hand- en nieshygiëne worden toegepast. Werk zo veel mogelijk via radiocommunicatie en niet-fysieke contacten aan de accommodatieladder. Stuur documenten indien mogelijk door per mail.

 

De volgende regels gelden voor bezoekers:

 

 • Vermijd het betreden van de accommodatie van de schepen en werk zo veel mogelijk via radiocommunicatie en niet-fysieke contacten aan de accommodatieladder.
 • Voor loodsen en voor scheepsagenten, surveyors, enz. moet een geschikte reinigingsoplossing worden voorzien voor het reinigen van de apparatuur die zij aan boord nodig hebben.
 • Controle van de temperatuur van de bezoekers is niet nodig en de bezoeker mag weigeren.
 • Het gebruik van handschoenen en maskers kan niet worden opgelegd.

 

De regels die gelden voor schepen in onder andere de haven van Antwerpen zijn bepaald door Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en op 3 april verfijnd.

 

Wat zijn de richtlijnen voor cargo surveyors aan boord van binnenvaartschepen?

 

SPCS (Safety Platform Cargo Surveyors) en PZI (Platform Zero Incidents) hebben een gezamenlijk document uitgewerkt met richtlijnen om surveyors, aan boord van binnenschepen, hun werk te kunnen laten doen op een veilige manier.

 

Wat zijn de richtlijnen voor personeel van terminals en kaaien voor de behandeling van binnenvaartschepen?

 

Alle beperkingen t.o.v. de binnenvaart en haar bemanning moeten noodzakelijk en proportioneel zijn, en gebaseerd op objectieve en niet-discriminerende criteria.

 

Daarom moet alles in het werk gesteld worden om het transport via binnenvaart zo vlot mogelijk te laten verlopen, rekening houdend met de geldende maatregelen om het covid-19 virus niet verder te verspreiden.

 

Dit houdt onder meer volgende maatregelen in:

 

 • Toelaten dat de bemanning van binnenschepen gewisseld kan worden waar dit eerder ook voorzien was.
 • Toelaten dat de bemanning toegang heeft tot de essentiële diensten, zoals voorzien in het MB van 18/03/2020 (medische diensten, voeding, …).
 • Zorgen dat alle nodige informatie en documenten digitaal verstuurd en ontvangen kunnen worden.
 • Zorgen dat surveys, inspecties en operaties noodzakelijk voor de werking van het schip zoals bunkering, waterbevoorrading, afvalverwerking, enzovoort uitgevoerd kunnen worden.
 • Telkens uiteraard met de nodige maatregelen om een veilige afstand (1,5m te bewaren tussen personen) te bewaren. Het betreden van de kajuit of andere gesloten ruimtes aan boord door personeel dat niet tot de bemanning behoort, dient daarbij zo veel mogelijk vermeden te worden.

 

Wat zijn de richtlijnen voor shore-leave van bemanningsleden?

 

Rederijen gaan best omzichtig om met het toestaan van shore-leave voor hun scheepsbemanningen. Weeg daarbij de noodzaak en het risico op het oplopen van het virus af. Wij raden aan om shore-leave, bemanningswissels etc.. te beperken tot het absoluut noodzakelijke.

 

Waar kan ik als binnenvaartschipper terecht met mijn afval?

 

Voor inzameling van afval voor de binnenvaart gaan we over tot een minimale dienstverlening om de continuïteit te blijven garanderen.

 

De minimale dienstverlening gaat van start op vrijdag 20 maart 2020 en loopt tot de situatie weer stabiel is. Vermijd onnodige bezoeken en doe enkel noodzakelijk afvalafgiftes. Luister goed naar de instructies van de parkwachters.

 

De dienstverlening is als volgt vanaf 03/09:

 

 • Lillopark aan kaai 601 is open van 07u30 tot 15u30 op weekdagen
 • Noordkasteelpark kaai 75 is open van 7u30 tot 15u30 op weekdagen
 • Kallopark kaai 1552 is geopend van 7u30 tot 15u30 op weekdagen
 • De Bilgeboot blijft operationeel van 9u00 tot 17u00 op weekdagen
 • Royerssluis: de rolcontainers voor restafval zijn opnieuw 24/7 toegankelijk voor binnenschippers

 

We vragen wel nog steeds om rekening te houden met volgende maatregelen:

 • Enkel de noodzakelijke afvalafgiftes te laten plaatsvinden en onnodige bezoeken te vermijden
 • De schippers mogen slechts één per één het afvalpark betreden, ieder wacht dus zijn beurt af
 • De 1,5 m regel geldt vanzelfsprekend ook op onze parken: schippers dienen maximaal afstand te houden en de instructies van de parkwachters nauwlettend op te volgen
 • De schippers dienen een mondmasker te dragen bij het betreden van de afvalparken.

 
We danken de schippers voor hun medewerking en vragen begrip voor eventuele wachttijden of andere ongemakken die zij hierdoor ondervinden

 

Relevant nieuws

 

 

Nuttige websites

 

 

Documenten

 

 

Contact