Coronavirus

Het coronavirus grijpt ons allemaal aan, thuis en op ons werk. Ondanks de ingrijpende impact op de onze hele samenleving blijft de haven van Antwerpen operationeel. Wij hebben namelijk een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. We weten allemaal wat het belang is van een goede bevoorrading van supermarkten, apothekers in België en Europa. Die bevoorrading willen wij verzekeren.

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers in de haven van Antwerpen staan daarbij voorop. Het Havenbedrijf volgt voortdurend de adviezen van (inter)nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en werkt actief mee aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus.

 


Informeer je bezoekers over social distancing

 

Hoe informeer ik bezoekers over de veilige afstand die ze moeten houden? Hier vind je een affiche die je kan afdrukken en uithangen aan ingangen, toegangen voor leveranciers, truckchauffeurs,...

 

Webinar 'Port of Antwerp in tijden van Corona: stel al je vragen'

 

Maak jij deel uit van de Antwerpse havengemeenschap? Zit je nog met onbeantwoorde vragen over de economische en operationele impact van #Corona op onze haven? Schrijf je dan hier in voor onze gratis webinar op dinsdag 31 maart.

 

Schrijf je snel in

 

Wij staan onze klanten bij met raad en daad en houden hen op de hoogte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Bij vragen kan je terecht bij corona@portofantwerp.com. Engelstalige pagina vind je hier

 


 

 

Veelgestelde vragen

 

Wat zijn de algemene voorkomingsmaatregelen?

 

Om de havende draaiende te houden en om een veilige werkomgeving te garanderen, volgen we de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid op:

 

 • blijf thuis bij een vermoeden van ziekte
 • was regelmatig je handen
 • hoest- en nieshygiëne
 • vermijd om handen en kussen te geven
 • hou afstand
 • werk thuis indien mogelijk

 

Hoe gaat het Havenbedrijf om met personeelsbezetting?

 

Medewerkers van Port of Antwerp werken tot en met 5 april waar mogelijk thuis. Uiteraard zijn zij per e-mail of telefonisch bereikbaar. De operationele dienstverlening loopt zoals altijd door. Het Antwerp Coordination Center is en blijft 24/7 bereikbaar.

 

Hoe gaat het Havenbedrijf om met events, rondleidingen en havenbezoeken?

 

Evenementen, rondleidingen en havenbezoeken worden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Enkel hoogstnoodzakelijke bezoekers worden toegelaten op onze werklocaties. Dit wil zeggen dat publieke bezoekers van het Havenhuis en andere werklocaties worden geweerd en dat het MAS Havenpaviljoen tijdelijk gesloten wordt.

 

Een overzicht van alle evenementen vind je hier. Alle maatregelen gelden tot en met 5 april.

 

Vaart deWaterbus nog?

 

Enkel voor wie op weg is van en naar het werk blijft de fietsbus rijden en deWaterbus varen. Toeristen en mensen die een uitstap willen maken wordt gevraagd niet meer op te stappen.

 

Uiteraard geldt ook hier de regel om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Per vaart worden maximum 45 passagiers toegelaten. Vanaf zaterdag 21 maart vaart de deWaterbus met 4 in plaats van 6 schepen. Ze paste haar dienstregeling aan, met gevolg dat haltes Liefkenshoek en Lillo vervallen.

 

Op deWaterbus kan je enkel elektronisch betalen. De recentste informatie vind je steeds in de nieuwsbrief van de fietsbus (inschrijven via info@defietsbus.be) en in de app van deWaterbus.

 

Rijdt de Fietsbus nog?

 

Enkel voor wie op weg is van en naar het werk blijft de fietsbus rijden en deWaterbus varen. Toeristen en mensen die een uitstap willen maken wordt gevraagd niet meer op te stappen. Uiteraard geldt ook hier de regel om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

 

Vanaf vrijdag 20 maart mogen er maximaal 10 fietsers per fietsbus meerijden. Ze rijdt alleen voor havenwerknemers. We vragen alle passagiers om zich zo goed mogelijk te verspreiden in de bus. We bekijken momenteel of we de frequentie van de fietsbus kunnen verhogen. Als we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, dan geven we het coronavirus geen kans om zich in de haven te verspreiden. En zo houden we samen onze haven draaiende.

 

Op deWaterbus kan je enkel elektronisch betalen. De recentste informatie vind je steeds in de nieuwsbrief van de fietsbus (inschrijven via info@defietsbus.be) en in de app van deWaterbus.

 

Wat als wij mondmaskers op overschot hebben?

 

Hebben jullie mondmaskers op overschot, hoe beperkt het aantal ook? Bezorg ze aan het Havenbedrijf. Wij zorgen wij voor levering aan de nodige ziekenhuizen en overheden. Het verplegend personeel heeft dit absoluut nodig. Contacteer ons via corona@portofantwerp.com.

 

Wat is de economische impact?

 

De grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus maakt de evaluatie van de economische impact moeilijk. Aangezien de uitbraak niet tot China beperkt is gebleven, zal dit een invloed op de wereldeconomie en op het overslagvolume van de haven van Antwerpen hebben. Voor de inschatting van de impact op de goederenstromen is het te vroeg.

 

Werking

 

Worden schepen gescreend op ziektes (o.a. Coronavirus) vooraleer zij de haven aanmeren?

 

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend, waaronder nu uiteraard ook het coronavirus.

 

Mag ik met mijn truck nog goederen leveren in Nederland?

 

Bepaalde grensovergangen tussen Nederland en België zijn afgesloten. Dit geldt enkel voor het personenverkeer, goederenverkeer kan nog overal door.

 

Is het veilig containers of lading van schepen komende uit risicogebieden te openen of behandelen?

 

Het virus verplaatst zich van mens tot mens. Hoe dit precies gebeurt, is niet bekend, maar waarschijnlijk wordt het overgedragen door hoesten en niezen. Buiten het lichaam kan het virus niet lang overleven; dus ook niet op lading en in containers. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier, en er is geen reden om aan te nemen dat dit voor Covid-19 anders is.

 

Blijft de havenwerking (sluizen, sleepboten, ...) steeds gegarandeerd?

 

De werking loopt gewoon door maar met aangepaste maatregelen:

 

  • Bij ziekte wordt het Havenbedrijf-personeel thuis gehouden
  • Aan boord gaan wordt beperkt tot de meest noodzakelijke bezoeken
  • Aan boord wordt rechtstreeks contact met de kapitein en de bemanning zo veel mogelijk vermeden door afstand te houden en de regels omtrent handhygiëne en hoest- en nieshygiëne te respecteren

 

   Het Havenbedrijf volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op en zal jullie op de hoogte brengen indien daar verandering in komt.

 

Wat zijn de richtlijnen voor personeel van terminals en kaaien?

 

Om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, hanteren terminals en kaaien best de basisregels met betrekking tot hygiëne en afstand:

 

 • Bij ziekte wordt het Havenbedrijf-personeel thuis gehouden
 • Aan boord gaan wordt beperkt tot de meest noodzakelijke bezoeken
 • Aan boord wordt rechtstreeks contact met de kapitein en de bemanning zo veel mogelijk vermeden door afstand te houden en de regels omtrent handhygiëne en hoest- en nieshygiëne te respecteren

 

Volg zeker de bijkomende richtlijnen van CEPA op. Een concreet voorbeeld: leg voor het loket voor truckers een maximum aantal aanwezigen op en trek lijnen om afstand te houden in wachtrijen. Werk eventueel met een afroep- of ticketsysteem. Zorg voor voldoende handhygiënevoorzieningen bij handscans en touchscreens.

 

Ik woon in Nederland en daar zijn de maatregelen anders. Welke maatregelen volg ik best?

 

De regels van het land waarin je werkt gelden, niet de regels van het land waarin je woont.

 

Wat zijn de richtlijnen voor personeel van schepen?

 

De bemanning moet rechtstreeks contact met andere bemanning van bunkerschepen, surveyors, terminalpersoneel…zo veel mogelijk beperken en waar nodig afstand bewaren, uiteraard zonder hun werk te hinderen. Vermijd het betreden van de accommodatie van de schepen en werk zo veel mogelijk via radiocommunicatie en niet-fysieke contacten aan de accommodatieladder. Documenten kunnen perfect per mail doorgestuurd worden.

 

Wat zijn de richtlijnen voor shore-leave van bemanningsleden?

 

Schepen gaan best omzichtig om met het toestaan van shore-leave voor hun bemanningsleden. Weeg daarbij de noodzaak en het risico op het oplopen van het virus af. Wij raden aan om shore-leave, bemanningswissels etc.. te beperken tot het absoluut noodzakelijke.

 

Waar kan ik als binnenvaartschipper terecht met mijn afval?

 

Voor inzameling van afval voor de binnenvaart gaan we over tot een minimale dienstverlening om de continuïteit te blijven garanderen.

 

De minimale dienstverlening gaat van start op vrijdag 20 maart 2020 en loopt tot de situatie weer stabiel is. Vermijdt onnodige bezoeken en doe enkel noodzakelijk afvalafgiftes. Luister goed naar de insctructies van de parkwachters.

 

    • Lillopark aan kaai 601 blijft open van 07u30 tot 15u30
    • Noordkasteelpark kaai 75 is gesloten
    • Kallopark kaai 1552 is geopend van 7u30 tot 15u30 enkel op afroep via +32 3 229 73 27

 

    De Bilgeboot blijft operationeel van 9u00 tot 17u00. Je kan enkel bilgewater en afgewerkte olie in bulk afgeven. Voor alle andere afvalstoffen kan je terecht in Lillopark.

 

Relevant nieuws

 

 

Nuttige websites

 

 

Documenten

 

 

Contact

 

Het Havenbedrijf staat klaar om alle vragen te beantwoorden. Je kan ons contacteren via corona@portofantwerp.com.