Corporate Governance

Het Havenbedrijf Antwerpen streeft naar de toepassing van een hoge standaard inzake corporate governance. Hierbij wil het Havenbedrijf Antwerpen op verantwoorde wijze tegemoetkomen aan de verwachtingen van andere belanghebbenden en betrokken partijen, onder wie de cliënten, leveranciers, aandeelhouder(s) en de werknemers van het Havenbedrijf Antwerpen, evenals, in ruimere zin, de gemeenschap en omgeving waarin het Havenbedrijf Antwerpen werkzaam is.

Binnen het Havenbedrijf Antwerpen is de Raad van Bestuur bevoegd voor het algemeen beleid, en bepaalt hij de strategie, doelstellingen en beleidslijnen. Het Directiecomité is belast met het operationele bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen, binnen de door de Raad van Bestuur goedgekeurde algemene strategie. Hieronder vindt u de belangrijkste documenten die verband houden met het (deugdelijk) bestuur van de vennootschap.