De focus op energie-efficiëntie

Energie-audits

Het Havenbedrijf gaf in 2011 een financiële tegemoetkoming aan 15 bedrijven/concessionarissen die een energie-audit lieten uitvoeren. Veel niet-energie-intensieve bedrijven blijken het moeilijk te hebben om besparingsmaatregelen te nemen. Omslachtige en tijdrovende subsidieaanvragen, of een gebrek aan kennis zijn hier de voornaamste oorzaken. Het Havenbedrijf draagt de kosten van een volwaardige audit, tegen een gereduceerd instaptarief voor de aanvragers. De bedrijven krijgen hiermee een concreet overzicht van energiebesparende maatregelen.

In 2011 heeft het Havenbedrijf een energie-audit uitgevoerd voor ongeveer 20% van de circa 140 dienstgebouwen. Het verwijderen van overtollige verwarming, aanpassingen van de gebouwschil en gedragswijziging heeft in 2011 een besparing opgeleverd van 1.540.000 kWh. Dit audittraject wordt voortgezet in 2012.

Restwarmte

Een eerste inventarisatie van restwarmteverliezen geeft aan dat de (petro-)chemische industrie in het havengebied continu zo'n 1.000 MW aan laagwaardige restwarmte verliest. Tegelijk verbruikt de regio stad/haven in grootteorde 2.500 MW (piekvermogen), zo'n 5.000 GWh op jaarbasis.

In 2011 startte het GHA in samenwerking met essenscia (koepelorganisatie van de chemie), de Maatschappij Linkerscheldeoever en een aantal privébedrijven een haalbaarheidsstudie naar restwarmtevalorisatie via stadsverwarming, industrieel gebruik, glastuinbouw of meer laagdrempelige technologieën zoals elektriciteitsproductie (organische rankine cyclus) of waterproductie (via membraandestillatie). Dit gebeurt met de steun van het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform van de Vlaamse overheid (MIP2).

Eind 2011 werd ook MIP3-steun toegezegd voor een haalbaarheidsonderzoek, specifiek voor stadsverwarming, in samenwerking met de stad Antwerpen, Infrax en EDF-Luminus. Stadsverwarming biedt namelijk de grootste potentiële afzetmarkt voor industriële restwarmte.